ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фінн Володимир Вільгельмович (Васильович)

19.04.1878- 13.10.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

1901 закінчив Ун-т Св. Володимира, залишений для підготовки до професор звання. В ун-ті працював: 1902-15 – асист. каф. морфології і систематики рослин у С.Г.Навашина, 1915-20 – старш. асист., 1920-22 – доцент, 1922-27 – зав. відділу ембріології наук.-досл. каф. ботаніки, з 1927-33 – професор, 1933-41 – зав. каф., в 1935 – декан біол. ф-ту, 1936-41 – дир. НДІ біології Київ. ун-ту. Докт. дис. присвячена еволюції чоловічого гаметофіту квіткових рослин (1929). Звання професор – 1930. Осн. напрями наук. діяльності: вивчення питань порівняльної ембріології квіткових рослин. Встановив, що спермії – цілі клітини з цитоплазмою і підтвердив це відкриття на 250 видах квіткових рослин. Проводив каріосистематичні дослідження, вивчав тератологічні зміни квіток цукрового буряка. Збирав рослини в околицях Києва, на Уманщині, Полтавщині, в Криму, на Кавказі, в Тульській губернії, в Прибалтиці і Польщі.

Автор 50 наук. публікацій у пров. закорд. та вітчизн. виданнях. Засл. діяч науки УРСР (1935).

Осн. праці: К истории развития халазогамных Juglans nigеr и Juglans regia. 1912 (у співавт.); «Male cells in angiosperms. 1.Spermatogenesis and fertilization in Asclepias cornutii» (1925), «Саговники» (1926), «Чоловічі клітини скритонасінних рослин. ІІІ. Сперматогенез у Vinca minor та V.herbacea» (1928); Досягнення й роль Київ. ун-ту в розвитку ембріології, генетичної цитології і філогенетичної систематики рослин в СРСР та за його межами.1935. Л-ра: Белоконь И.П. Владимир Вильгельмович Финн (со списком работ) // Бот. журн. СССР. 1958. 43, №9; Навашин М.С. Воспоминания о В.В.Финне // Бот. журн. СССР. 1958. 43, №9. 

Автор: Л.Ф. Кучерява

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи