ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Холодний Микола Григорович

10.06.1882- 04.05.1953

Місце народження: м. Тамбов, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.

Закінчив природн. відділення фіз.-мат. ф-ту Київ. ун-ту Св. Володимира (1906). Магіст. роб., що вважається кандидат, «О влиянии металлических ионов на процессы раздражимости у растений» (1919), докт. дис. «Железобактерии». (1926). Вч. звання доктора біохімії вперше присвоєне без захисту (Honoris causa). У Київ. ун-ті: з 1906 хранитель бот. кабінету (асист.), з 1912 – приват-доцент, з 1918 – доцент каф. анатомії та фізіології рослин, з 1920 – професор, у 1930–33 – зав. каф. анатомії та фізіології рослин біол. ф-ту, у 1933–41 – зав. створеної каф. мікробіології біол. ф-ту. Викладав: фізіологію рослин, з 1933 року мікробіологію.

Наук. інтереси: питання ґрунтознавства, походження життя на Землі. Основоположник фітогормональної теорії тропізмів (теорія Холодного-Вента).

Понад 258 праць у галузі фізіології рослин, мікробіології, біофізики, зокрема: Залізобактерії. К., 1921 (друге видання нім. мовою 1926; 3-е видання 1953); Гормони росту й тропізми у рослин. К.,1927; Фітогормони. Нариси по фізіології гормональних явищ в рослинному організмі. К., 1939; Вибрані праці, в 3-х томах, 1956-57. Почесний чл. Всесоюз. бот.тов-ва (1947), бот. тов-ва Німеччини (1921), Амер. тов-ва фітофізіологів (1929). Нагороджений орденом Леніна, Засл. діяч науки УРСР(1944). АН України встановлено премію ім. М.Г.Холодного за видатні досягнення в галузі ботаніки і фізіології рослин. Його іменем названо Ін-т ботаніки НАН України.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи