ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Костіков Ігор Юрійович

15.11.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

1983 – закінчив з відзнакою каф. нижчих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1987 – асп-ру каф. нижчих рослин біол.ун-ту. 1989 – кандидат дис. «Почвенные водоросли Правобережной Лесостепи УССР», 2001 – докт. дис. «Ґрунтові водорості України». Працює в ун-ті з 1984: 1984-93 – асист. 1993-95 – в.о. доцент, 1995-02 – доцент, з 2002 – зав. каф. ботаніки. Осн. напрями наук. досліджень – філогенія нижчих рослин, ґрунтова альгологія, систематика зелених водоростей. Викл. курси: ботаніка, альгологія, молекул. таксономія рослин, макроеволюція та макросистеми органічного світу. Започ. в ун-ті ґрунтово-альгологічний напрямок, здійснив ревізію ряду таксонів зелених водоростей, описав нов. для науки види. Чл. спец. вчен. ради Київ. ун-ту по захисту дис. за спец. «Ботаніка». Чл. УБТ, чл. редколегії журн. «Альгологія».

Автор118 публікацій

Осн. праці: Водорості ґрунтів України (історія та методи досліджень, система, конспект флори). К.,2001; Водорості в системі органічного світу. К., 2002; Revision of the classification system of Radiococcaceae Fott ex Komarek. Stuttgart, 2002; Ботаніка. Водорості та гриби К., 2006 (у співавт.); Algal flora from limed and unlimed forest soils in the Ardenne (Belgium)SYST. GEOGR. PL. 2007.

Автор: І.П. Ожередова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи