ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кучерява Лариса Федорівна

14.08.1936

Місце народження: с. Поліянівка Новоград-Волинського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1959 закінчила біол. ф-т з відзнакою, 1964 – асп-ру каф. вищих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту. З 1964 – викл. каф. ботаніки, асист.– з 1964, доцент – з 1973 по 2000. 1966 – кандидат дис. «Болота Киевской области и их народнохозяйственное значение». Читала нормат. курс «Морфологія рослин», вела спецкурси «Флора та рослинність України», «Фітоценологія», «Систематика, філогенія та еволюція вищих рослин (архегоніати, однодольні)», «Евол. морфологія рослин», «Історія бот. досліджень в Україні», «Методи бот. досліджень», практикуми, практики (Курили, Камчатка, Середня Азія, Заполяря, Карпати), керувала студентським науковим ботанічним гуртком. Наукові дослідження проводила в галузі геоботаніки і флористики (флора та рослинність боліт і водойм Середнього Придніпровя), фітосозології (рідкісні рослини Середнього Придніпровя в природі та культурі, ценопопуляції рослин, онтогенез рідкісних видів), історії ботанічної науки. Нагороджена медалями «В пам’ять 1500-річчя Києва», «Ветеран праці». Автор 92 наук. та навч. – метод. публікацій. Осн. праці: «Систематика вищих рослин. Архегоніати». К.,1997 (у співавт.); «Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології». К.,1998 (у співавт.); Систематика вищих рослин. Лабораторний практикум. К.,1989, 2001(у співавт.); Конспект флори Середнього Придніпров’я. Судинні рослини. К.,1998 (у співавт.); Ботаніка. К.,2000 (у співавт.).

Автор: О.В.Тищенко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи