ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лаптєв Олексій Олексійович

30.03.1922 - 03.09.2006

Місце народження: с. Сладкоє Крутинського району Омської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

1952 – закінчив Київ. с.-г. ін-т, 1957 – асп-ру УСГА. Кандидат дис. «Вопросы рационального развития совхозов пригородной зоны» (1958). Докт. дис. «Эколого-биологические основы создания устойчивых долголетних газонов на Украине» (1980). У Київ. ун-ті: з 1982 – професор каф. ботаніки, 1983-85 одночасно дир. Ботанічного саду ім. О.В.Фоміна. Наук. інтереси: питання орг. охорони навколишнього середовища та оптимізації ландшафтів сучас. великих міст. Чл. спец. рад по захисту дис. зі спец. «Ботаніка» в Центральному бот. саду ім. М.М. Гришка НАН України та Укр. аграрному ун-ті, чл. Укр. екол. АН, чл. наук.-метод. комісії по екол. освіті при МОН України, чл. Укр. лісівничої акад. наук, чл. Ради Укр. бот. тов-ва. 1991 за роботи в галузі інтродукції та селекції багаторічних дерноутворюючих трав нагороджений премією НАН України ім. акад. В.А. Юр'єва.

Автор понад 150 наук. праць, в т. ч. 12 монографій.

Осн. праці: Справочник по зеленому строительству. К., 1968, 1971, 1984; Газоны. Пособие по устройству и содержанию. К., 1970; Газоны. Основы семеноводства и р-нирования газонных трав. К., 1984; Охрана и оптимизация окружающей среды методами ландшафтной архитектуры и фитомелиорации. К., 1985; Охрана и оптимизация окружающей среды. К., 1990; Екологічна оптимізація біогеоценотичного покриву в сучасному урболандшафті. К., 2000. Л-ра: К.М.Ситник, Т.М.Черевченко, Ю.О.Войтюк. Олексій Олексійович Лаптєв (до 70-річчя з дня народження) // Укр. бот. журн., 1992. Т. 49, №4. І.Ю.Костіков, В.А.Баданіна, Л.Ф.Кучерява, Н.І.Карпенко, О.В.Тищенко. Олексій Олексійович Лаптєв // Укр. бот. журн., 2007. Т. 64, №6.

Автор: Н.І.Карпенко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи