ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лазаренко Лариса Михайлівна

16.04.1957

Місце народження: м. Остер Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.

У 1991 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту, каф.ботаніки. В Київ. ун-ті працює з 1986 лаборантом на каф. ботаніки, з 1989 –інженер, з 1998 – мол. наук. співроб. В 1999 – кандидат дис. «Цитогенет. оцінка мутабільності Allium fistulosum L. (Liliacea, Magnoliophyta) при старінні насіння». 2001-05 – асист. каф. загальної та молекулярної генетики. З 2006 наук. співроб. З 2007 по 2011 – зав. НДЛ «Генетики індивідуального розвитку». Осн. напрямок наук. діяльності: дослідженняхромосомної нестабільності, що розвивається у насінні. Викл. спецкурси «Цитогенетика», «Експерим. мутагенез», «Генет. моніторинг», «Історія генетики».

Автор 60 наук. та наук.-метод. праці.

Осн. праці: Environmental impact on age-related dynamics of karyotypical instability in plants // Mutation Research, 2002, October, Vol. 520/ 1-2. (у співавт.); Динамика хромосомной нестабильности батуна (Allium fistulosum L.); влияние температуры хранения семян // Цитология и генетика, 2008. Т.42. №5. (у співавт.); Влияние температуры хранения на развитие хромосомной нестабильности в гамма-облученных семенах батуна // Міжнародна конференція Двадцять п’ть років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутьнього. 20-22 квітня 2011 р. Київ, с. 123-125 (у співавт.); Стабільність хромосом у насінні цибулі гранчастої (Allium angulosum L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія: Біологія. Випуск 60, 2012, с.: 33-35 (у співавтор.); Порогова концентрація аутомутагенів у насінні батуна (Allium fistulosum L.) // Збірник наук. праць ІХ з’їзду УТГіС, Т. 3, Київ, 2012, с. 131-136 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи