ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Любченко Вячеслав Максимович

02.01.1932

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.
Наукове звання: доцент.

В 1954 закінчив Київ. лісогосп. ін-т із відзнакою, 1959 – асп-ру при Всесоюз. НДІ лісоводства і механізації лісового госп-ва. Працював з 1966 – асист., 1968 – в.о. доцент, 1969-98 – доцент каф. ботаніки біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Биологические особенности прорастания и методы предпосевной подготовки семян липы мелколистной и бересклета европейского» (1960). Йому належить провідна роль у поповненні та впорядкуванні наукового та навчального гербарію кафедри. Розробив і читав спецкурси: «Географія рослинності СРСР», «Систематика дводольних», «Основи наук. досліджень», «Лісоводство з основами лісової біогеоценології», «Дендрологія з основами акліматизації». Наук інтереси: дослідження флори Сер. Придніпров’я, біогеоценозів грабового лісу Канів. заповідника. Розробив і читав спецкурси: «Географія рослинності СРСР», «Систематика дводольних», «Основи наук. досліджень», «Лісоводство з основами лісової біогеоценології», «Дендрологія з основами акліматизації».

Автор 105 наук. праць, співавт. навч. -метод. розробок, навч. посіб. та монографії. Нагороджений грамотами Мінвузу УРСР (1980). Осн. праці: Метод. рекомендації до спецкурсу Дводольні рослини К.,1990, Конспект флори Середнього Придніпров’я. Судинні рослини К.,1998.

Автор: В.А.Баданіна

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи