ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Топачевський Олександр Вікторович

01.03.1897- 01.12.1975

Місце народження: х. Бубровки, Київської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

1930 закінчив Київ. ІНО, 1937 – асп-ру Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Діатомовий планктон р. Дніпра», 1940. Докт. дис. «Основные принципы современной филогенетической систематики водорослей». Працював у Київ. ун-ті: асист. – 1935-41, доцент каф. нижчих рослин, зав. каф. нижчих рослин – 957-59, декан біол. ф-ту – 1945-47, 1956-59. 1958. Звання професор – у 1959. Гол. Вчен ради. Засл. діяч наук УРСР. Осн. напрямок наук. діяльності: морфологія, систематика та філогенія водоростей, а також санітарна та техн. гідробіологія. Вивчав видовий склад діатомових водоростей Дніпра. Читав курси: «Морфологія водоростей», «Систематика водоростей».

 Автор 194 праць.

Осн. праці: Вопросы цитологии, морфологии, биологии и филогении водорослей. К., 1962. Пресноводные водоросли Украинской ССР. К., 1984 (у співавт.); Короткий визначник прісноводних водоростей УРСР. К.,1955; Визначник прісноводних водоростей УРСР. Діатомові. 1960; Практикум з систематики нижчих рослин. К., 1963. Одним з небагатьох в ун-ті 50-х рр. читав лекції укр. мовою, був ініціатором та гол. оргкомітетів нарад та конф. За його ініціативи з 1965 почав виходити все союз. «Гидробиологический журнал». Віце-президент Всесоюз. гідробіол. тов.-ва і гол.Укр. відділу (1965-1975). Нагороджений почесною грамота Президії Верховної Ради УРСР, орденом Жовтневої Революції, медалями. Л-ра: Брагинский Л.Я. А.В.Топачевский и развитие исследований по водной токсикологии // Проблемы гидробиологии альгологии. К., 1978; Кондратьева И.В., Масюк Н.П., Соломахіна В.М. Олександр Вікторович Топачевський – засн. київської школи альгологів // Укр. бот. журн. 1987. 44, №5; Масюк Н.П. А.В. Топачевский – основатель киевской школы альгологов // Проблемы гидробиологии и альгологии. К., 1978; Масюк, Н.П., Кондратьева Н.В., Сиренко Л.А. Академик Александр Викторович Топачевский (К 100-летию со дня рождения) //Альгология. 1997. Т.7. № 1. 

Автор: О.С. Абдулоєва

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи