ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Войтюк Юрій Олександрович

15.06.1954

Місце народження: с. Рагівка, тепер Поліського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1978 – закінчив біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1981 – асп-ру біол. ф-ту Київ. ун-ту.1987-91 – перший зав. лаб. екол. моніторингу НДЧ ун-ту в Канів. заповіднику, 1991-96 – зав. каф. ботаніки біол. ф-ту, 1996-2001 доцент каф. ботаніки. 1988 – звання старш. наук. співроб., 1995 – звання доцент Кандидат дис. «Флора та ценотичні особливості псамофільних комплексів Середнього Придніпров’я» (1986). Викладав: нормативні курси: «Вищі рослини», «Ботаніка», «Ботанічна географія» (на географічному факультеті), «Екологія» (на філософському і юридичному факультеті); спецкурси «Систематика рослин», «Географія рослин», «Основи фармакогнозії», «Основи картографування», проводив літню навчальну практику з ботаніки вищих рослин для студентів біологічного ф-ту та ботанічну практику для студентів географічного факультету. Осн. наук. інтереси: флора Сер. Придніпров'я, прикладні екол. дослідж., тифлопедагогіка та спец. методики природознавства. Разом з М.М.Бортняком відновив наук. гербарій ун-ту. Чл. Укр. бот. тов.-ва, Президент благодійного фонду допомоги вченим-інвалідам по зору «Візаві»; Гол. освітньої комісії Ради з питань реабілітації Укр. тов-ва сліпих, Гол. наглядової ради Всеукр. благодійної орг. «Обличчям до істини», чл. Ради МОН та Мін-ва праці і соціальної політики з питань освіти інвалідів. 2001 – Засл. працівник освіти України, 2007 – нагороджений нагрудним знаком освіти і науки «Василь Сухомлинський».Підгот. 2 кандидат наук.

 Автор 100 наук. праць.

Осн. праці: Конспект флори Середнього Придніпров'я. К.,1998(у співавт.), Синтаксономія рослинності та список флори Канівського природного заповідника.К.,1996(у співавт.), Atlas Florae Europae. Хельсінкі,1978-1997(у співавт.), навч. посіб. Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології К.,1998(у співавт.), Систематика вищих рослин. Архегоніати. К.,1997, Систематика вищих рослин. Дводольні рослини.К.,1992, Екологія. Термінологічний словник. К.,2003. Кн.1-6, шрифтом Брайля.Л-ра: Матеріали наук. читань, присвячених 100-річчю відкриття подвійного запліднення професор ун-ту Св. Володимира С.Г.Навашиним. К., 1998.

Автор: Ю.О. Войтюк

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи