ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Ботаніки науково-дослідна кафедра при КІНО Ботаніки науково-дослідна кафедра при КІНО

Працювала на базі Київ. ботсаду. Завідував каф. відомий ботанік, дир-р Київ. ботсаду акад. О.В.Фомін. Складалася з двох секцій. Першу секцію «Морфології, систематики і геоботаніки» очолював акад. О.В.Фомін, ін. – «Анатомії й фізіології рослин» – керував акад. Є.Ф.Вотчал. Осн. завдання каф. полягали у підготовці молодих вчених шляхом асп-ри та безпосередній наук.-досл. роботі. Вагомим досягненням каф. стало вивчення геобот. районів України, на основі чого її завідувач опублікував першу ботаніко-геогр. карту України. Дійсн. чл. і наук. співроб. каф. були учні засновника укр. ембріологічної наук. школи С.Г.Навашина, відомі цитоембріологи проф. В.В.Фінн і Я.С. Модилевський, ботанік і мікробіолог проф. М.Г.Холодний. Наук. школу каф. в якості аспірантів пройшли Д.К. Зеров, П.Ф. Оксіюк, А.С. Лазаренко, А.М. Окснер, Ю.Д. Клеопов, Я.С. Модилевський, які з часом стали фундаторами різних наук. напрямків у ботаніці і створили наук. школи з флористики, бріології, ліхенології, цитології; П.Є.Ярошевський – один із засновників Всесоюзного НДІ цукрових буряків, проф. М.Я.Чернояров – цитолог, дослідник гаметогенезу і запліднення у рослин і тварин, відомий природоохоронець М.С.Шалит, селекціонер А.С.Оконенко та ін. 1927 перетворена на НДІ ботаніки Народного Комісаріату освіти УРСР (з 1931 Інститут ботаніки АН УРСР). О.В.Ляпіна

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи