ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Ботаніки науково-дослідна лабораторія Ботаніки науково-дослідна лабораторія

У 1986 на каф. ботаніки розпочала свою наук. діяльність група ботаніків-газонознавців, яку створив та очолив професор О.О. Лаптєв. У 1987-92 – сектор прикладної екології (з 1988 – НДЛ прикладної ботаніки та екології) очолював кандидат геогр. наук Ф.В.Вольвач, наук. кер. лаб. – професор О.О. Лаптєв. З 1992 науковці каф. були об'єднані в групу НДЧ при каф. ботаніки (з 1998 до 2001 – сектор). Наук.-досл. роботою керували зав. каф. кандидат біологічних наук Ю.О. Войтюк (1991-96), зав. каф. професор В.А. Соломаха та професор В.І. Чопик (1996-2000). У 2001 на базі сектору НДЧ при каф. ботаніки було створено НДЛ Ботаніки, яку очолив зав. каф. професор О.І. Пидюра (2000-02). З 2002 по теперішній час наук. кер. НДЛ – зав. каф., професор І.Ю. Костіков. З 2007 зав. НДЛ ботаніки – кандидат біологічних наук Т.О. Кондратюк, з 2012 – зав. НДЛ «Ботаніки» – кандидат біологічних наук Н.І. Карпенко. Співроб. розробляли пріоритетні наук. напрями: «зелене будівництво», розпочате професор О.О. Лаптєвим, продовжує інженер О.О. Сенчило; дослідження з структурно-типологічних особливостей формування фітобіорізноманіття природних та урбанізованих територій України (частину теми було виконано в рамках участі в міжн. проекті «Атлас флори Європи» (1996-2000); вивчення екол. особливостей та біоіндикаторних властивостей водоростей, грибів та вищих рослин та їх угрупувань на основі флористико-таксономічних, екол.-ценотичних та цитолого-біохім. параметрів в умовах трансформованого середовища; хемотаксономічний напрямок – молекул.-генетичні маркери в систематиці, еволюції та сортовій ідентифікації рослин. Насьогодні співробітники НДЛ разом з викладачами, аспірантами та студентами проводять дослідження по темі «Збереження біорізноманіття та комплексне дослідження стратегій адаптації фіто-, зоо- та віробіоти України з використанням біоінформаційних технологій (2011-2015 рр.). Визначено склад основних груп ТОНІ (таксонів особливого наукового інтересу) в базових колекціях кафедри ботаніки (колекції мікроводоростей – ACKU, науковому гербарії – KWU, колекції грибів-макроміцетів – FCKU за ступенем раритетності, наукового та практичного значення. Проводяться молекулярно-генетичні дослідження раритетних та критичних в таксономічному відношенні таксонів. В складі НДЛ працюють 7 співроб., з них 4 – кандидат наук. Співроб. НДЛ опубліковано понад 100 статей, 10 монографій, 1 патент. Осн. праці: Розвиток ґрунтово-альгологічних досліджень в Україні (Костіков І.Ю., 2004); Рослинність України (еколого-ценотичний, флористичний та географічний нарис) (Соломаха В.А. із співавт., 2005); Таксономічний огляд триби Coronilleae (Adans.) Boiss. (Fabaceae) у флорі України (Карпенко Н.І., Федорончук М.М. 2007); Обґрунтування «чорного списку» загрозливих для біорізноманіття інвазійних видів рослин України (Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І.,. Сенчило О.О., 2008); Коллекция культур водорослей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Каталог штаммов (2008 г.) (Костиков И.Ю., Демченко Э.Н., Березовская М.А., 2009); Модифікована методика виділення ДНК з гербарних зразків (Тарєєв А.С., Гірін А.І., Карпенко Н.І., Тищенко О.В., І Костіков.Ю., 2011); Особенности полового процесса у некоторых новых для флоры и редких видов вольвокальных (Volvocales, Chlorophyta) (Демченко Э.Н, Михайлюк Т.И., 2012). Т.О. Кондратюк, Н.І. Карпенко

Карпенко Наталія Іванівна

  • Останні зміни:
25.07.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
В 1983 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. У 2006 кандидат дис. «Триба Coronilleae (Adans.) Boiss. (Fabaceae Lindl.) флори України». З 1983 працює в ун-ті: 1983-86 – інженер, 1986-2000 – мол. наук. співроб., 2001-06 – пров. інженер, що виконує наук.-техн. роботу, 2007-2012 – наук. співроб. НДЛ «Ботаніки», з 2012 – завідувач НДЛ «Ботаніки».. Проводить практичні заняття з морфології та систематики вищих рослин, навчальну практику з ботаніки вищих рослин, здійснює технічний супровід аспірантів та студентів при виконанні ними дисертаційних та кваліфікаційних робіт.. Осн. наук. інтереси: – систематика вищих рослин; палінологічні, порівняльно-морфологічні та молекулярно-генетичні дослідження раритетних та критичних в систематичному відношенні таксонів; інвазійні види рослин; ендемічні види флори України.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи