ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Карпенко Наталія Іванівна

25.07.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.

В 1983 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. У 2006 кандидат дис. «Триба Coronilleae (Adans.) Boiss. (Fabaceae Lindl.) флори України». З 1983 працює в ун-ті: 1983-86 – інженер, 1986-2000 – мол. наук. співроб., 2001-06 – пров. інженер, що виконує наук.-техн. роботу, 2007-2012 – наук. співроб. НДЛ «Ботаніки», з 2012 – завідувач НДЛ «Ботаніки».. Проводить практичні заняття з морфології та систематики вищих рослин, навчальну практику з ботаніки вищих рослин, здійснює технічний супровід аспірантів та студентів при виконанні ними дисертаційних та кваліфікаційних робіт.. Осн. наук. інтереси: – систематика вищих рослин; палінологічні, порівняльно-морфологічні та молекулярно-генетичні дослідження раритетних та критичних в систематичному відношенні таксонів; інвазійні види рослин; ендемічні види флори України.

Автор 40 наук. праць

Осн. праці: Електрофоретичне дослідження запасних білків насіння представників триби Coronilleae (Adans.) Boiss. // Вісник Київ. ун-ту. Серія Біологія (2006); Таксономічний огляд триби Coronilleae (Adans.) Boiss. (Fabaceae) у флорі України // Укр. бот. журн. 2007 (у співавт.); Морфологічні особливості пилкових зерен представників триби Coronilleae (Adans.) Boiss. // Укр. бот. журн. 2008(у співавт.); Обґрунтування «чорного списку» загрозливих для біорізноманіття інвазійних видів рослин України // Вісник Київ. ун-ту. Серія Біологія. 2008 (у співавт.); Модифікована методика виділення ДНК з гербарних зразків // Чорномор. бот. журн. 2011 (у співавт.).

Автор: О.С. Абдулоєва

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи