ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Бойового застосування і експлуатації (радіоелектронного озброєння) кафедра військово-технічного факультету Бойового застосування і експлуатації (радіоелектронного озброєння) кафедра військово-технічного факультету

Створена в 1954 при формуванні КВІРТУ під назвою «Каф. експлуатації і ремонту радіотехн. систем». У ВІ 1999 каф. було відтворено й збережено наук.-пед. і метод. потенціал. Очолив каф. канд. техн. наук, доц., полк. М.І. Рєзніков. У 2009 каф. об’єднано з каф. військового управління, у 2012 р. кафедру ліквідовано. Підготовка офіцерів кадру для ЗС України та ін. силових відомств здійснювалася за напрямом «Радіотехніка», спец. «Радіоелектрон. пристрої, системи та комплекси». Каф. забезпечувала викладання профес.-орієнтованих і спец. дисциплін: «Основи побудови радіоелектронних засобів ОВТ», «Будова, експлуатація, ремонт і бойове застосування радіоелектрон. засобів озброєння» та ін. Осн. напрями наук. діяльності: дослідж. й удоскон. систем техн. забезпечення, систем техн. діагностики радіоелектрон. апаратури, метролог. забезпечення радіоелектрон. засобів озброєнь. Тісно співпрацювала з базовими ф-ми Київ. унів-ту (радіофізичним, кібернетики тощо). До підготовки військ. фахівців залучалося 4 акад., 37 д-рів, 73 канд. наук. Каф. мала потужний наук.-пед. потенціал. У різні роки тут працювали 4 акад. (І.М. Коваленко, Б.М. Єгоров, В.Ф. Новиков, Б.П. Креденцер), 20 д-рів і понад 50 канд. наук. У 2011 на каф. працювали: 1 д-р техн. наук, проф. (М.К. Жердєв), 4 канд. наук., доц. (М.І. Рєзніков, В.П. Долгушин, Б.О. Карпенко, В.Б. Бахвалов), 1 канд. наук, старш. наук. співроб. (В.Б. Горшколєпов). 2 канд. наук (С.В. Гахович, О.В. Буяло), 1 доц. (В.І. Тхоржевський,). Співроб. каф. підготовлено 5 д-рів, 67 канд. техн. наук; опубліковано 10 монографій, 15 підруч., 23 навч. посіб., які використовуються у багатьох військ. ВНЗ; проведено 79 наук.-досл., 12 досл.-конструкт. робіт; отримано 197 авт. свідоцтв, 25 патентів України на винаходи. За сприяння колективу каф. 2 рази на рік виходив збірник наук. праць «Вісник Київського. університету. Військово-спеціальні науки». Осн. праці: Б.П. Креденцер, С.В. Ленков, М.И. Резников, В.В. Зубарев. Модели технического обслуживания систем с избыточностью. – К., 2002; М.К. Жердєв, С.В. Лєнков, Б.П. Креденцер, В.В. Вишнівський, М.І. Рєзніков, І.В. Пампуха. Фізичні основи теорії надійності. – К., 2007; М.К. Жердєв, В.І. Тхоржевський, В.В. Вишнівський, Г.Б. Жиров, І.В. Пампуха, М.І. Рєзніков, Л.О. Ряба, В.О. Браун. Дискретні системи управління. Навч. посіб. – К., 2006; Б.Ф. Бондаренко, В.В. Вишнівський, В.П. Долгушин, Б.О. Карпенко, С.В. Лєнков, І.В. Пампуха, О.І. Сторубльов, В.І. Тхоржевський. Теорія радіолокаційних систем. Підруч. – К., 2007; Б.П. Креденцер, С.В. Лєнков, А.І. Міночкін, Д.М. Могилевич, М.І. Рєзніков. Технічне обслуговування систем з надмірністю. Навч. посіб. – К., 2008. Кафедру розформовано 2011. М.І. Рєзніков

Буяло Олексій Васильович

 • Останні зміни:
01.07.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: підполковник.
Закінчив КВІУЗ (1999), ад’юнктуру ВІ Київ. унів-ту (2004). У ВІ Київ. унів-ту: з 2004 викл., старш. викл., 2007–2011 старш. викл. – нач. служби метрології та стандартизації каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектроного озброєння) військ.-техн. ф-ту.

Читати далі >Горшколєпов Володимир Борисович

 • Останні зміни:
13.03.1942

Місце народження: м. Владикавказ (Північна Осетія), РФ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник, генерал-лейтенант.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 – доц. каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектр. озброєння) військ.-техн. ф-ту, з 2011 проф. каф. бойового застосування і експлуатації радіотех., радіолок. та метролог. засобів ПС факультету військової підготовки.

Читати далі >Жердєв Микола Костянтинович

 • Останні зміни:
22.03.1936

Місце народження: с. Підлужне Ізобільненського району Ставропольського краю, РФ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1999 проф. каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектроного озброєння) військ.-техн. ф-ту, з 2011 доц. каф. бойового застосування і експлуатації радіотех., радіолок. та метролог. засобів факультету військової підготовки.

Читати далі >Казанцев Олег Юрійович

 • Останні зміни:
03.12.1955

Місце народження: м. Майл-Сай Ошської області (Киргистан).
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: 1991 – викл. об’єднаної військ. каф., 1992 – старш. викл. відділення військ. підготовки, 1997 – заст. нач. каф., 1999–2006 – нач. каф. тактико-спец. підготовки військ.-гуманіт. ф-ту, з 2006 доц. цієї ж каф., з 2011 доц. каф. бойового застосування і експлуатації радіотех., радіолок. та метролог. засобів ПС факультету військової підготовки.

Читати далі >Коваль Юрій Веніамінович

 • Останні зміни:
13.01.1946

Місце народження: м. Жмеринка Вінницької області.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1985 викл., старш. викл. об’єднаної військ. каф., з 1991 нач. кафедри АСУ, з 1993 заст. нач. каф. №1 відділення військ. підготовки, 1994 – нач. ф-ту Відділення військ. підготовки, 1998–2004 нач. Першого ф-ту ВІ. Після звільнення з військ. служби (2004) – старш. наук. співроб. науково-організаційного відділу, доц. каф. військ.-гуманіт. дисциплін, з 2011 доц каф. бойового застосування і експлуатації радіотех., радіолок. та метролог. засобів ПС факультету військової підготовки.

Читати далі >Лях Микола Антонович

 • Останні зміни:
22.05.1952

Місце народження: с. Тертишники Носівського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: з 1998 викл. каф. автомоб. підготовки, 2001–02 – дир. автотранспорту Київ. унів-ту, з 2003 – доц. каф. автомоб. підготовки військ.-техн. ф-ту, з 2011 доц. каф. бойового застосування і експлуатації радіотех., радіолок. та метролог. засобів ПС факультету

Читати далі >Нечхаєв Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
24.10.1946

Місце народження: м. Берлін, Німеччина.
Науковий ступінь: кандидат військових наук.
Наукове звання: доцент, генерал-лейтенант.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 доц. каф. військ. управління, з 2011 проф. каф. бойового застосування і експлуатації радіотех., радіолок. та метролог. засобів ПС ф-ту військ. підготовки. Викладає тактико-спеціальну підготовку.

Читати далі >Пампуха Ігор Володимирович

 • Останні зміни:
09.05.1972

Місце народження: смт Головино Черняхівського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент, підполковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1999 викл., старш. викл., з 2003 доц. каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектр. озброєння) військ.-техн. ф-ту, з 2005 нач. відділу наук. досліджень, методол. розробок та високих технологій НДЦ ВІ. Викладав основи будови РЛС РТВ.

Читати далі >Рєзніков Михайло Ігорович

 • Останні зміни:
24.08.1956

Місце народження: м. Бєлгород, РФ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
У ВІ Київ. унів-ту: 1999–2009 нач. каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектр. озброєння) військ.-техн. ф-ту.

Читати далі >Стеценко Олександр Олексійович

 • Останні зміни:
23.10.1949

Місце народження: м. Пирятин Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат військових наук.
Наукове звання: доцент, генерал-полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2007 проф. каф. військ. управління, з 2011 проф. каф. бойового застосування і експлуатації радіотех., радіолок. та метролог. засобів ПС факультету військової підготовки.

Читати далі >Тхоржевський Віктор Іванович

 • Останні зміни:
01.09.1939

Місце народження: м. Фастів Київської області.
Наукове звання: доцент, підполковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1999 доц. каф. бойового застос. і експлуатації (радіоелектр. озброєння), з 2011 викл. каф. бойового застос. і експлуатації радіолокац., радіотехн. та метролог. засобів ПС факультету військової підготовки. Викладає експлуатацію радіоелектр. техніки.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи