ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Бухгалтерського обліку, звітності та контрольно-ревізійної роботи кафедра військового факультету фінансів і права Бухгалтерського обліку, звітності та контрольно-ревізійної роботи кафедра військового факультету фінансів і права

До 2005 каф. керували: полк. Д.М. Котій, 2005–06 – полк. К.Є. Ульянов, з 2006 полк. В.В. Ворона. Каф. є випускною для слухачів денної та заочної форми навчання зі спец. «Фінанси» (кваліфікація: магістр екон. наук, офіцер військ. управ. тактичного рівня). Серед співроб. каф. 1 д-р екон. наук – проф. Г.І. Купалова; 2 канд. екон. наук – доц. С.Є. Шпильовий та доц. Л.І. Панасенко. На каф. викладаються дисципліни: «Управ. фінанс.-екон. діяльністю та фінанс. контроль у ЗС України», «Бухгалтерський облік у ЗС України», «Орг. фінанс. контролю у ЗС України», «Аналіз госп. діяльності у ЗС України», «Військ.-екон. аналіз та дослідження операцій», «Інформ. системи і технології в фінанс. установах ЗС України». Осн. напрями наук. діяльності каф.: шляхи вдосконалення військ. фінансування та обліку в умовах ринк. економіки України, створення галузевих стандартів вищої освіти військ. фінансистів. Каф. підтримує наук. зв’язки з економічним ф-том Київ. унів-ту, з кер. складом фінанс.-екон. управ. різних структурних підрозділів МО України. Колективом каф. підготовлено й видано 5 навч. посіб., підручник та бл. 50 наук. статей у фахових вид. Осн. праці: Д.М. Котій, Ю.Б. Медведєв, І.М. Семеніхін, І.М. Місяць. Організація фінансового забезпечення військ. Навч. посіб. – К., 2004; Л.І. Панасенко. Аналіз господарської діяльності у ЗС України: теоретичні засади економічного аналізу: Навч. посіб. – К., 2005.; С.Є. Шпильовий, Д.М. Котій. Управління фінансово-економічною діяльністю та фінансовий контроль у ЗС України. Навч. посіб. – К., 2008; Г.І. Купалова. Теорія економічного аналізу. Навч. посіб. – К., 2008. Л.І. Панасенко. Економічний аналіз. Навч. посіб. – К., 2008. С.Є. Шпильовий. Політична економія. Підручник. – К., 2009. В.В. Ворона

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи