ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Библиографический сборник Киевского университета за 1950–54 гг. Библиографический сборник Киевского университета за 1950–54 гг.

Відповідальний редактор У.С. Кузьменко (дир. Наук. б-ки), укладачі: О.Д. Балабанов, Н.М. Недоступ (співробітники бібліографічного відділу). Вийшов друком у 1954–1958 рр. Мета видання – збирання друкованих праць науковців та викладачів КДУ за період від 1943 року з подальшим переходом до видання щорічних покажчиків. Але вийшла друком тільки бібліографія 1950-х рр. Основні джерела для укладання «збірника»: літописи СРСР та УРСР (книг, журнальних та газетних статей, рецензій), видання Київ. ун-ту (Наукові записки, газета «За радянські кадри»), інші джерела. Матеріал подано в 12 розділах (11 з них систематизовано за науками, у 12-й виокремлено – «КДУ»). Вийшло всього 5 збірників у «Видавництві Київського університету». Перший за 1951 рік – у 1954 р.; далі 1950 – у 1955, 1952 – у 1956, 1953 – у 1957 і 1954 рік – у 1958. Після цього видання припинило своє існування. Праці: Библиографический сборник Киевского университета за 1950–1954 гг. / Киевский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Научная библиотека ; сост. О. Д. Балабанов, Н. М. Недоступ ; отв. ред. У. С. Кузьменко. К., 1954–1958. О. П. Орліченко, І. І. Тіщенко

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи