ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Давньої та нової історії України кафедра Давньої та нової історії України кафедра

Заснована згідно постанови Тимчасового уряду від 19.09.1917 на іст.-філол. ф-ті ун-ту св. Володимира як каф. укр. історії. З 1921 паралельно працювали 2 відділи каф. історії України – стародавньої (проф. О.С.Грушевський) та нової (проф. О.П.Оглоблин) з семінаром вищого типу, що був аналогом асп-ри; каф. історії України (1924), каф. історії УРСР (1939), історії України (1990), давньої та нової історії України (з 1992). До 1916 курси з історії «Південно-Західного краю» (сучасної України), викладалися на каф. заг. та рос. історії (М.О.Максимович, В.Ф.Домбровський, М.І.Костомаров, П.В.Павлов, В.Б.Антонович, В.С.Іконников, І.М.Каманін та ін). Протягом 1905–06 укр. інтелігенцією та студ. громадою було підготовлено кілька петицій до Ради проф. Ун-ту з вимогами відкриття спец. каф. історії України, які були відхилені. Після подій Лютневої революції 1917 до Статуту Ун-ту внесено положення про заснування, а у вересні того ж року – про відкриття каф. укр. історії. Стабільна робота каф. розпочинається в сер. 20-х рр. ХХ ст. Першим ордин. проф. каф. став у грудні 1918 Г.А.Максимович. Нині каф. очолює д-р іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.Ф.Колесник. Починаючи з 1920-х наук. дослідження викл. і співробітників каф. згуртувалися в декількох напрямах: історія соц.-політ. боротьби в Україні на початку 20 ст. (А.П.Лавров, М.В.Демченко), історія робітн. класу й селянства в 19–20 ст. (Ф.Є.Лось, П.Д.Кудлай, В.Є.Спицький), історія та археологія сх. слов’ян та Київ. Русі (М.О.Чмихов, С.П.Юренко), історія церкви в Україні (В.І.Ульяновський, О.М.Надтока), політична і соціальна історія ХІХ – ХХ ст. (В.Ф.Колесник, Ю.М.Шемета), військова історія України (А.А.Вовк, О.І.Божко, О.Г.Сокирко) історія козацтва, визвольних рухів та державотворення укр. народу (М.Н.Петровський, Л.Г.Мельник, В.І.Сергійчук), укр. історіографія та джерелознавство 17–20 ст. (М.І.Марченко, В.А.Короткий), історія нац.-визвольного руху ХІХ – початку ХХ ст. (Р.П.Іванова, А.М.Катренко) та ін. Каф. активно співпрацює з інституціями НАН України, ун-тами Альберти, Варшави, Кракова, Мілану, Мінська, Москви, С.-Петерб., Вільнюса, Анкари, Нью-Йорку. Л-ра: Мельник Л.Г., Іванова Р.П. Розробка проблем історії України // Вісник Київського державного університету ім.Т.Шевченка. Історичні науки Історія. К., 1984. Вип.26; Alma Mater: Університет Св.Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917–1920. Матеріали, документи, спогади. У 3 кн. К., 2001. Кн.2; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Минуле й сьогодення (1834-2004). К., 2004. В.Ф.Колесник

Багалій Дмитро Іванович

 • Останні зміни:
26.10.1857- 09.02.1932

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: академік.
Закінчив 1880 ун-т св. Володимира, залишений для підготовки до проф. звання. З 1883 доц., з 1887 екстраордин. проф., з 1889 ордин. проф., з 1908 засл. ордин. проф. каф. рос. історії Харків. ун-ту. Ректор Харків. ун-ту (1906–11). Магіст. дис. «История Северской земли до половины ХІV столетия» (29.09.1882), докт. дис. «Очерки по истории колонизации и быта степной окраины Московского государства» (1887). Виборний чл. Держ. Ради (1906, 1911–14). Харків. міський голова (1914–17). Голова видавничого комітету Харків. тов-ва грамотності (1891–04). Голова правління Харків. громадської б-ки (1893–10). 1919 запрошений до Укр. держ. ун-ту, де викладав історію України. Один із засновників і перших акад. УАН (1918), голова Іст.-філол. відділу ВУАН (1918–20, 1929–30). Голова Харків. наук. тов-ва (1921–22). Керівник цн. арх. управління УРСР при ВУЦВК (1923–24). Голова Харків. наук.-досл. каф. історії укр. культури (1922–29). Дир. Наук.-досл. ін-ту Т. Г. Шевченка (1926–32).

Читати далі >Божко Олег Іванович

 • Останні зміни:
27.10.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1982 закінчив історичний ф-т, 1986 асп-ру, 2002 докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1991–97 асист., з 1997 доц. каф. давньої та нової історії України іст. ф-ту. Вч. секретар спец. вч. ради по захистах канд. і докт. дис. іст. ф-ту. Автор спец. курсів «Історія українського козацтва»; «Україна в системі геополітичних відносин»; «Військова історія України». Канд. дис. «Формування та бойовий шлях 1 і 2–ї Українських радянських дивізій (вересень 1918 – червень 1919 рр.)». Фахівець з історії України, вітчизняної військ. історії, а також з історії спец. служб (розвідки, контррозвідки, політ. поліції). Працював у Цн. держ. архіві Жовтневої революції України (нині – ЦДАВО): археогр., наук. співроб., в.о. зав. відділом публікації документів (1982–86); Головній редакції УРЕ (нині – Головна редакція Української Енциклопедії ім. М.П. Бажана) ред. редакції сусп.-політ. літ-ри (1986–91). Чл. Спілки журналістів України (1988). Вч. секретар спец. вч. ради Д 26.001.20. Автор понад 60 наук. праць.

Читати далі >Василенко Микола Прокопович

 • Останні зміни:
14.02.1866- 03.10.1935

Місце народження: с. Єсмань, тепер с. Червоне Сумської області.
Наукове звання: приват-доцент.
Закінчив 1890 іст.-філол. ф-т Юр’їв. (тепер Тартуський) ун-ту, отримав ступінь кандидата історії за роботу «Критический обзор литературы по истории земских соборов». 1910 обраний приват-доц. ун-ту св. Володимира. Керівництво ун-ту звинуватило В. в українофільстві і відлучило від читання лекцій. 1917 обраний попечителем Київського учб. округу. Укр. правознавець та історик, держ. та громад. діяч, один із засновників УАН, її 2–й президент (1921–22). Досліджував соц. та екон. історію України, бібліографістику. Міністр освіти в уряді гетьмана П. Скоропадського (1918). Ця посада дозволила В. здійснити ідею створення УАН. Голова Держ. сенату України, в роки правління Директорії чл. Генерального суду. Після встановлення рад. влади на Україні повернувся до наук. роботи. Голова Соц.-екон. відділу УАН (1920). Очоливши 1920 Постійну комісію для вивчення західно-руського та укр. права, В. видав ряд праць, присвячених розвитку правових установ та ін-тів права на Україні. У 1923 заарештований, 08.04.1924 за звинуваченням «за участь у контрреволюційній організації «Київський обласний центр дій» (КОЦД) був засуджений до 10 років. За клопотанням АН амністований. Чл. НТШ (1911), голова іст. тов-ва Нестора-літописця Чл. ред. колегії КС, ред. газети «Киевские отклики».

Читати далі >Гермайзе Осип Юрійович

 • Останні зміни:
23.07.1892- 22.09.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1916 закінчив іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира, входив до складу історико-етнографічного гуртка М.В.Довнар-Запольського. Чл. Центральної Ради (1917), заст. гол. Всеукр. Ради солдатських депутатів, чл. УСДРП. 1918 читав лекції з історії України на літніх учит. курсах в Умані, Кролевці, Миргороді, Гадячі. Одночасно почав викладати історію в сш. З 1920 працював у Київ. ун-ті, читав лекції з історії України та соціології. У сер. 1920-х проректор Київ. ІНО. З грудня 1927 проф. Київ. ІНО. Співроб. наук.-досл. каф. історії України ВУАН, керівник секції історії України наук.-досл. каф. марксизму-ленінізму. 1923–25 організатор і кер. іст.-арх. семінару при Київ. іст. архіві ім. В.Антоновича. 1919–24 секретар Постійної комісії для складання іст.-геогр. словника укр. земель при ВУАН, 1921–25 чл. комісії з вивчення громад.-політ. рухів в Україні, 1924–29 кер. Археогр. комісії ВУАН, готував до видання «Коденську книгу судових справ», «Акти про гайдамаччину».

Читати далі >Грушевський Олександр Сергійович

 • Останні зміни:
12.08.1877- 01.01.1942

Місце народження: м. Ставрополь, Росія .
Наукове звання: професор.
Закінчив 1899 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Отримав диплом I ст. і золоту медаль за дослідження «Турово-Пинское княжество». Стажувався в Австрії та Німеччині з питань археології та іст. доби Цн. та Сх. Європи, історії романського середньовічного життя. Розробив програму фундамент. вивчення іст. географії України та видання іст.-геогр. словника укр. земель. Першим запровадив викладання історії України рідною мовою.

Читати далі >Демченко Михайло Васильович

 • Останні зміни:
08.02.1925

Місце народження: с. Курмани Недригайлівського району, Сумської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1948 закінчив іст. ф-т Станіслав. (нині – Івано-Франків.) вчительського ін-ту, 1953 Харків. ун-ту, 1956 асп-ру каф. історії України Київ. ун-ту, де й працював усе життя: 1957 асист., викл., з 1959 старш. викл., з 1963 доц., з 1986 проф. Канд. дис. «Рабочее движение на Украине в период столыпинской реакции (1907–1910 гг.)» (1959), наук. кер. проф. П.А. Лавров), докт. дис. «Распространение марксизма и первые социал-демократические кружки и группы на Украине (1883–1894 гг.)» (1984). Читав нормат. та спец. курси з історії України та укр. культури на іст., філол., філос., екон., геогр. ф-тах. Керував аспірантами. Навч.-пед. роботу успішно поєднував з наук.-досл. Вивчав і розробляв малодосліджені на той час проблеми сусп.-політ. і нац. руху в Україні наприк. XIX – на поч. XX ст., культурне життя в Україні в новітній період та ін. важливі питання з історії України. Чл. спеціалізованої Вченої Ради іст. ф-ту по захисту канд. і докт. дис. Учасник ВВв.

Читати далі >Дядиченко Вадим Архипович

 • Останні зміни:
30.05.1909- 24.08.1973

Місце народження: м. Чернігів .
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1929 соц.-екон. відділ Чернігів. ін-ту соц. виховання. Доц. Миколаїв. пед. ін-ту (1929–35), асист. Ін–ту історії УАМЛІНу (1935–36), мол. наук. співроб. (1938–40), старш. наук. співроб. (1940–44) Ін-ту історії АН УРСР; в.о. зав. відділом (1948–55), зав. відділом історії феодалізму (з 1961). З 1935 за сумісн. працював доц., проф. (1962) Київ. ун-ту, читав курси «Джерелознавство історії Української РСР», «Українська історіографія» та спецкурс «Визвольна війна 1648–1654 рр. і воз’єднання України з Росією». Канд. дис. «Семен Палій» (1940), док. дис. «Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст.» (1960). Дослідник проблем історії Лівобережної України XVII–XVIII ст. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора та медалями.

Читати далі >Заболотна Інна Миколаївна

 • Останні зміни:
04.07.1980

Місце народження: м. Красноярськ, Російська Федерація.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Історик, джерелознавець. Закінчила 2002 іст. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: м. н. с. НДЧ (2004–05), асист. (2005–06), доц. (з 2008) каф. давньої та нової історії України іст. ф-ту, з 2013 доц. каф. іст. для гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Катренко Андрій Миколайович

 • Останні зміни:
07.11.1938

Місце народження: с. Байбузи, тепер Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1956 Корсунь-Шевченківське пед. училище, 1961 історичний ф-т, 1967 асп-ру каф. історії УРСР Київ. ун-ту. Старш. наук. співроб. наук.-видавн. відділу Арх. управління при Раді Міністрів УРСР (1961–69). У Київ. ун-ті: старш. викл. (1969), доц. (1976), проф. (1995), зав. каф. давньої та нової історії України (1996). Канд. дис. «Революционное народничество конца 70-х – начала 80-х годов XIX в. на Украине» (1969), докт. дис. «Діяльність радикалів-демократів (народників) в Україні у 80-х роках XIX ст..» (1994). Коло наук. інтересів: історія України нового часу, сусп.-політ. рухи ХІХ ст. (укр. нац.-дем., радикально-дем. (народницький), земський, студ., робітн.), проблеми культури і науки тощо. Чл. редколегії низки період. видань: «Історичні джерела та їх використання», «Архіви України», «Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Серія історії». Автор бл. 200 праць.

Читати далі >Колесник Віктор Федорович

 • Останні зміни:
09.08.1950

Місце народження: с. Озеряни Варвинського району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Декан історичного ф-ту (з листопада 2003). Навчався на відмінно у Прилуц. пед. училищі ім. Івана Франка. Закінчив 1974 іст. ф-т, 1977 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1977: асист., старш. викл., доц., проф., зав. каф. давньої та нової історії України (з 2001). Розробив і викладає нормат. курс «Історія України» та спец. курси «М. С. Грушевський – громад. і політ. діяч», «Екон. і нац.-культурні процеси в Українській РСР у 1920–1930-ті роки», «Сусп.-політ. рухи в Україні на початку ХХ ст.». Канд. дис. з історії робітн. класу УРСР в ІІ пол. 1920-х (1978), докт. дис. «Робітничий клас України наприкінці 20-х – в 30-ті роки: Історіографія» (1991). Голова спец. вч. ради Д 26.001.20. Підготував 15 канд. наук. Коло наук. інтересів: соц.-екон історія України 1920-х – 1930-х рр., історіографія історії України, історія українського національно-визвольного руху ХVІІІ – початку ХХ ст. Викл.-наук. роботу активно поєднує з наук.-організаційною.

Читати далі >Компанієць Іван Іванович

 • Останні зміни:
23.03.1921- 15.11.1975

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1945 іст. ф-т Одес. ун-ту, 1949 асп-ру Ін-ту історії АН УРСР. 1949–74 працював в Ін-ті історії АН УРСР, 1959–75 у Гол. редакції УРЕ (з 1967 заст. гол. ред.). з 1971 заст. голови Гол. ред. «Історі міст і сіл Української РСР». У 1975 зав. каф. історії УРСР Київ. ун-ту. Канд. дис. «Буковина в начале ХХ в.» (1949), докт. дис. «Положение и борьба трудящихся масс Галиции, Буковины и Закарпатья в начале ХХ в. (1900–1919 гг.)». Досліджував історію Зх. України ХХ ст., встановлення рад. Влади, соц. перетворення на зх.-укр. землях. Лауреат Держ. премії СРСР (1976). Нагороджений медаллю «За доблесну працю. На ознаменування 100-річчя В.І.Леніна», Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

Читати далі >Короткий Віктор Андрійович

 • Останні зміни:
16.07.1959

Місце народження: с. Курмани Недригайлівського району, Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1981 історичний ф-т, 1998 докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1981: 1981–98 лаборант, старш. колектор, зав. фондами, дир. Народного музею історії Київ. ун-ту. З 1988 асист. каф. історії УРСР іст. ф-ту, з 1996 доц. каф. давньої та нової історії України. 1989–90 заст. декана іст. ф-ту. На іст. ф-ті читає курси з укр. історіографії від найдавніших часів до кін. ХІХ ст., історії органів влади та управління ХVІІІ – ХІХ ст.; спец. курси з історіографії історії України, історії Київ. ун-ту та соц. історії України XIX ст. Канд. дис. «Подготовка квалифицированных кадров рабочего класса в системе профессионально-технического образования во второй половине 70-х годов (на примере УССР)» (1990). Досліджує проблеми розвитку освіти в Україні, суспільно-політ. процеси та нац.-визвольний рух XIX ст., питання історіографії.

Читати далі >Корчмар Яків Ісакович

 • Останні зміни:
19.11.1904- 10.11.1973

Місце народження: м. Овруч, Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Від 1924 навч. в миколаїв. профтехшколі, а потім був направлений до житомир. парт. школи. По закінченні парт. школи 1924 працював пропагандистом. 1927–31 навчався в Київ. ін-ті соціального виховання. Працював у системі нар. освіти: учитель, директор школи, інспектор райвід. нар. освіти. Від 1934 аспірант каф-ри історії України Київ. ун-ту, з 1937 доц. цієї ж каф. Канд. дис. (1940). Співробітничав з Ін-том історії України АН УРСР у підготовці «Нарисів з історії України». З початком ВВв евакуйований з Києва в центр. області СРСР: доц. каф. історії СРСР Сталінград., а потім Астрахан. пед. ін-тів. Від 1945 працював у Ворошиловград. (1958–70 Луган.) пед. ін-ті: доц., з 1947 – зав. каф. історії СРСР (до поч. 1950-х був єдиним кандидатом істор. наук в ін-ті). Став організатором істор. освіти у вищій школі на Луганщині. Вивчав укр. історію 19 – поч. 20 ст., зокрема, історію вугільно-металургійної пром-сті та робітн. руху в Донбасі в 1860–90-х рр. Учасник громадянської та ВВв (1942-45).

Читати далі >Кудлай Петро Дмитрович

 • Останні зміни:
29.06.1915- 23.02.1977

Місце народження: с. Прохори, тепер Борзнянського району Чернігівської обл.асті.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1945 іст.-філос. ф-т, асп-ру 1949 Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1954), доц. (1960) каф. історії УРСР. Канд. дис. «Селянський рух на Чернігівщині в 1905–1906 рр.» (1953). Осн. напрями наук. роботи: сусп.-політ. та соц.-екон. історія України початку 20 ст., історіографія та бібліографія історії України. Голова секції історії товариства «Знання» при Київ. ун-ті, чл. Наук. Ради ЦДІА УРСР. Нагороджений медалями.

Читати далі >Лавров Павло Арсентійович

 • Останні зміни:
29.06.1903- 01.06.1973

Місце народження: с. Радівка, тепер Держнянський район Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1924 Кам’янець-Поділ. рад. парт. школу, 1929 робфак при Київ. ІНО, 1933 ф-т соц.-екон. відносин Київ. ін-ту профес. освіти, 1938 асп-ру Київ. ун-ту. Під час навчання працював асист. каф. історії УРСР. У Київ. ун-ті: 1934–40 викл., старш. викл.; декан іст. ф-ту, зав. каф. історії УРСР (1939–41). Викладав соц.-екон. цикл у військ. учбових закладах (1941–46). 1946 повернувся в Київ. ун-т: доц. каф. історії УРСР, 1949 зав. каф.; проф. каф. історії УРСР (1958). Канд. дис. «Крестьянское движение в Подольской губернии в первой трети XIX в.» (1939), докт. дис. «Рабочее движение на Украине в годы нового революционного подъема (1910–1914 гг.)» (1957). Досліджував історію України поч. ХХ ст., автор понад 150 наук. праць з історії робітн. класу, селянства, більшовицьких організацій на Україні. Відзначений уряд. нагородами: орденом «Знак пошани» (1953) та медаллю.

Читати далі >Лось Федір Євдокимович

 • Останні зміни:
06.06.1908- 21.06.1980

Місце народження: с. Півнівщина Городнянського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1931 Чернігів. пед. ін-т, 1938 асп-ру Ін-ту історії АН УРСР. Упродовж 1938-46 мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., заст. дир. Ін-ту історії з наук. частини (1948). Одночасно працював у Київ. пед. ін-ті. У Київ. ун-ті: доц. каф. історії України (1946); доц. каф. марксизму-ленінізму (1951), проф. (1954); дир. ІПК викл. марксизму-ленінізму при Київ. ун-ті (1955); проф. каф. історії КПРС (1962-68). Продовжував працювати в Ін-ті історії АН УРСР на посаді зав. відділу історії капіталізму. Канд. дис. (1940), докт. дис. «Рабочий класс Украины в его революционной борьбе в начале ХХ века» (1953). Автор бл. 200 наук. праць.
Осн. праці: Революція 1905-1907 років на Україні. К., 1955; Буремний 1905-й на Україні. К., 1965; Нариси історії СРСР (Епоха капіталізму). К., 1972; Класова боротьба в українському селі 1907-1914. К., 1976 (у співавт.).

Читати далі >Маруня Петро Юхимович

 • Останні зміни:
29.01.1905- 24.07.1979

Місце народження: с. Білоусівка-2 Тульчинсьоо району, Вінницька область.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1930 робфак Кам’янець-Подільського с/г ін-ту, 1934 екстерном іст. ф-т Харків. пед. ін-ту, 1937 асп-ру при Центральному Арх. управлінні УРСР. До 1941 працював дир. ЦДІА м. Харкова. У 1960–62 викл., доц. каф. історії УРСР по Черкаському консультац. пункту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Крестьянское движение на Стародубщине. (40–70-е годы XVIII века)» (1951). Автор іст. роману «Схрещені мечі» (1984).

Читати далі >Мельник Леонід Герасимович

 • Останні зміни:
08.04.1929- 13.02.2017

Місце народження: с. Дубова Уманського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор історичний наук.
Наукове звання: професор.
В Київ. ун-ті з 1959: доц. каф. історії СРСР дожовтневого періоду (1965–74), проф. каф. історії УРСР (1976), зав. каф. історії УРСР (1976–96). Упродовж 1972–74 працював заст. декана історичного ф-ту. 1996-2000 - проф. каф. давньої та нової історії України.

Читати далі >Мірза-Авак’янц Наталія Юстинівна

 • Останні зміни:
11.10.1888- 01.01.1940

Місце народження: м. Бориспіль Полтав. губ., тепер Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1907 Київ. міністерську жін. гімназію та іст. відділення іст.-філол. ф-ту Київ. ВЖК.

Читати далі >Надтока Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
22.11.1971

Місце народження: с. Райполе Межівського району Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1993 іст. ф-т Донецьк. держ. ун-ту, 2000 асп-ру по каф. давньої та нової історії України Київ. ун-ту. 2001–04 доц. каф. міжн. відносин Міжн. ін-ту лінгвістики і права. У Київ. ун-ті з 2004: асист., доц. каф. давньої та нової історії України. Канд. дис. «Ставлення російської революційної та ліберальної інтелігенції до українського питання: сприяння національному відродженню України (кінець 18 – початок 20 століття)» (2001). Викладає спец. курси «Український національний рух ХІХ ст.», «Православна церква в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.»), «Джерелознавство Історії України» (в рамках заг. для каф. спецкурсу), нормат. курс «Зовнішня політика країн Сходу (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)». З 2005/06 навч. року керує наук.-методол. семінаром для асп. іст. ф-ту по каф. давньої та нової історії України. Наук. інтереси: історія православної церкви в Україні (XVIII – ХІХ ст.), світогляд укр. світської та духової еліт (XVIII–ХІХ ст.), зовн. політика країн Сходу (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.).

Читати далі >Петровський Микола Неонович

 • Останні зміни:
26.11.1894- 20.07.1951

Місце народження: с. Кудрівка, Чернігівської губернії, тепер Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.
Закінчив Чернігів. дух. семінарію (1915), іст. відділення Ніжин. Іст.-філол. ін-ту (1919). Працював учителем історії у Сновській (Чернігівщина) трудовій школі (1919–23), викл. (1924–28), проф. (1928–33) історії Ніжин. ІНО, наук. працівником б-ки АН УСРР (1934–36), наук. співроб. (1937), дир. (1942–47), зав. відділом археографії (1947) Ін-ту історії АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1944–51 проф., зав. каф. історії України. Здійснював активну громадську діяльність: консультант МЗС УРСР, чл. делегацій УРСР на Асамблеях ООН у Сан-Франциско (1945) і Лондоні (1946), на Париз. мирній конференції (1946), чл. Всеслов’янського комітету. Чл.-кор. АН УРСР (1945). Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, медалями.

Читати далі >Сергійчук Володимир Іванович

 • Останні зміни:
13.03.1950

Місце народження: с. Прибережне Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1972 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1977 екон. ф-т Укр. сільськогосподарської академії. До 1987 працював у ред. газети «Сільські вісті». У Київ ун-ті: проф. каф. давньої та нової історії України, дир. Центру українознавства НДЧ (2000–07).

Читати далі >Смірнов (Смирнов) Павло Петрович

 • Останні зміни:
22.09.1882- 02.04.1947

Місце народження: м. Симбірськ, тепер м. Ульянівськ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор російської історії.
Закінчив 1907 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Входив до складу історико-етнографічного гуртка М.В.Довнар-Запольського. 1908 залишений в ун-ті для підготовки до проф. звання. У 1909–12 один з авторів «Русской истории в очерках и статьях», редагованої М.В. Довнар-Запольським. В ун-ті св. Володимира: 1912–14 приват-доц.,1919–23 екстраордин. проф., співроб. наук.-досл. каф. історії України ВУАН.

Читати далі >Сокирко Олексій Григорович

 • Останні зміни:
31.07.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 історичний ф-т, навчався в асп-рі Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1999–2002), доц. (з 2002) каф. давньої та нової історії України іст. ф-ту. У 2001–03 заст. декана іст. ф-ту, 2005–08 вч. секретар спец. вч. ради Д 26.001.20; 2007–08 в.о. зав. каф. давньої та нової історії України.

Читати далі >Спицький Василь Єгорович

 • Останні зміни:
11.04.1918- 26.02.2005

Місце народження: с. Підгородня, тепер Новомосковський р-н Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1942 іст. ф-т Об’єднаного укр. ун-ту, 1950 асп-ру Київ. ун-ту. Курсант Харків. червонопрапорного училища хім. захисту. У Київ. ун-ті: доц. (1956) іст. ф-ту, в.о. зав. каф. (1953–55), зав. каф. історії України (1955), проф. (1984).

Читати далі >Ульяновський Василь Іринархович

 • Останні зміни:
06.08.1958

Місце народження: Тарнозький городок Вологодської обл., РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1980 іст. ф-т Київ. держ. пед. ін-ту, 1984 асп-ру Ленінград. держ. ун-ту (наук. кер. проф. Р.Г.Скринніков). У Київ. ун-ті: старш. викл. (1989), доц. (1990), проф. (1996) каф. давньої та нової історії України.

Читати далі >Юренко Світлана Павлівна

 • Останні зміни:
30.03.1950

Місце народження: смт. Диканька Диканського р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Археолог та історик. Закінчила 1971 іст. ф-т Полтав. держ. пед. ін-ту, 1982 асп-ру ІА АН УРСР. Працювала наук. співроб. ІА АН УРСР (1983–90), ст. наук. співроб. Ін-ту історії України НАН України (1991–2000). У Київ. ун-ті: з 1996 доц. каф. давньої та нової історії України історичного ф-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи