ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Катренко Андрій Миколайович

07.11.1938

Місце народження: с. Байбузи, тепер Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1956 Корсунь-Шевченківське пед. училище, 1961 історичний ф-т, 1967 асп-ру каф. історії УРСР Київ. ун-ту. Старш. наук. співроб. наук.-видавн. відділу Арх. управління при Раді Міністрів УРСР (1961–69). У Київ. ун-ті: старш. викл. (1969), доц. (1976), проф. (1995), зав. каф. давньої та нової історії України (1996). Канд. дис. «Революционное народничество конца 70-х – начала 80-х годов XIX в. на Украине» (1969), докт. дис. «Діяльність радикалів-демократів (народників) в Україні у 80-х роках XIX ст.» (1994). Коло наук. інтересів: історія України нового часу, сусп.-політ. рухи ХІХ ст. (укр. нац.-дем., радикально-дем. (народницький), земський, студ., робітн.), проблеми культури і науки тощо. Чл. редколегії низки період. видань: «Історичні джерела та їх використання», «Архіви України», «Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Серія історії». Автор бл. 200 праць. Осн. праці: Український національний рух XIX ст. Ч.1,2. К., 1998–1999; В борьбе за пробуждение народной революции: Из истории революционно-демократического движения на Украине в 80 – начале 90-х годов XIX века. К.,1988; У пошуках шляхів побудови справедливого суспільства: Діяльність народовольців і чорнопередільців в Україні у 80-их роках ХІХ ст. К., 2001; Робітничий рух на Україні. 1861 – 1884 рр. Зб. документів і матеріалів. К., 1986; О.О. Русов – видатний український учений і громадський діяч. К., 1998; Український національний рух ХІХ століття. По сторінках праць Михайла Драгоманова. К., 1997; Демократичний рух в Україні 70-80-х рр. ХІХ ст. Черкаси, 1994. Л-ра: Казьмирчук Г.Д. Катренко Андрій Миколайович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. 

Автор: Г.Д.Казьмирчук

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи