ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Колесник Віктор Федорович

09.08.1950

Місце народження: с. Озеряни Варвинського району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.

Декан історичного ф-ту (з листопада 2003). Навчався на відмінно у Прилуц. пед. училищі ім. Івана Франка. Закінчив 1974 іст. ф-т, 1977 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1977: асист., старш. викл., доц., проф., зав. каф. давньої та нової історії України (з 2001). Розробив і викладає нормат. курс «Історія України» та спец. курси «М. С. Грушевський – громад. і політ. діяч», «Екон. і нац.-культурні процеси в Українській РСР у 1920–1930-ті роки», «Сусп.-політ. рухи в Україні на початку ХХ ст.». Канд. дис. з історії робітн. класу УРСР в ІІ пол. 1920-х (1978), докт. дис. «Робітничий клас України наприкінці 20-х – в 30-ті роки: Історіографія» (1991). Голова спец. вч. ради Д 26.001.20. Підготував 15 канд. наук. Коло наук. інтересів: соц.-екон історія України 1920-х – 1930-х рр., історіографія історії України, історія українського національно-визвольного руху ХVІІІ – початку ХХ ст. Викл.-наук. роботу активно поєднує з наук.-організаційною. Відп. ред. наук. журналу «Вісник Київського університету. Серія: історія», а також входить до ред. колегій багатьох ін. видань. Чл.-кор. НАН України (2009). Засл. працівник освіти України (2006). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст. (2009). Автор понад 120 наук. і наук.-метод. праць. Осн. праці: Шляхом національного відродження: Національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини. 1900–1907. К., 1988; Український рух в Австро-Угорщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). К., 1998; Новітня історія України (1900–2000). К., 2000; Російська демократична інтелігенція та українське національне відродження (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). К., 2002; Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ ст. К., 2005 (у співавт.); Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять. К., 2006 (у співавт.); Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття: Навчальний посібник. К., 2007 (у співавт.); Освітня традиція й університетська ідея в Україні до середини ХVІІІ століття // Нариси з історії Університету святого Володимира. К., 2009 (у співавт.); Університет св. Володимира в дореформений період (1834–1863) // Нариси з історії Університету святого Володимира. К., 2009 (у співавт.). Л-ра: Казьмирчук Г.Д. Колесник Віктор Федорович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник. Вип. 2. Ч. 2. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху. Т. 2. К., 2006; ЕІУ: У 8 т. Т. 4. К., 2007; Україна в 1920-1930-і роки: Навчальний посібник. К., 2010; Совесткая Украина в 20-30-е годы ХХ ст. К., 2010 (у співавт.); Історія України. Новітня доба: Начальний посібник. К.,2012 (у співавт.). 

Автор: Г.Д.Казьмирчук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи