ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Короткий Віктор Андрійович

16.07.1959

Місце народження: с. Курмани Недригайлівського району, Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1981 історичний ф-т, 1998 докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1981: 1981–98 лаборант, старш. колектор, зав. фондами, дир. Народного музею історії Київ. ун-ту. З 1988 асист. каф. історії УРСР іст. ф-ту, з 1996 доц. каф. давньої та нової історії України. 1989–90 заст. декана іст. ф-ту. На іст. ф-ті читає курси з укр. історіографії від найдавніших часів до кін. ХІХ ст., історії органів влади та управління ХVІІІ – ХІХ ст.; спец. курси з історіографії історії України, історії Київ. ун-ту та соц. історії України XIX ст. Канд. дис. «Подготовка квалифицированных кадров рабочего класса в системе профессионально-технического образования во второй половине 70-х годов (на примере УССР)» (1990). Досліджує проблеми розвитку освіти в Україні, суспільно-політ. процеси та нац.-визвольний рух XIX ст., питання історіографії. Співавтор монографій про життя та діяльність учених XIX ст. Упорядник, спільно з проф. В.І. Ульяновським, видань з історії Київ. ун-ту та документ. матеріалів про життєвий і творчий шлях В.Б.Антоновича. Автор понад 80 наук. праць. Осн. праці: Історія України в документах, матеріалах і спогадах очевидців. Посібник для викладачів та студентів вузів. К., 1991 (у співавт.); Історія України. Матеріали до лекцій та методичні поради для викладачів навчальних закладів системи підготовки молодих спеціалістів. К., 1992; З іменем святого Володимира. Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників. У 2 книгах. К., 1994 (у співавт.); Видатні постаті Київського університету. Скопенко Віктор Васильович. К., 1995; Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. У 3-х томах. Т.1. К., 1997; Володимир Антонович: Образ на тлі епохи. К., 1997; Микола Іванішев (Видатні постаті Київського університету). К., 1999 (у співавт.); Михайло Максимович та освітні практики на Правобережній Україні в першій половині ХІХ століття. К., 1999; Корпус магдебурзьких грамот українським містам: два проекти видань 20-х – 40-х років ХХ століття. К., 2000 (у співавт.); Alma Mater: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920. Матеріали, документи, спогади. У 3 кн. К., 2001 (у співавт.); Вчені-хіміки. Почесні члени Київського Університету Св. Володимира (1834 – 1919). К., 2001; Максимович Михайло. У пошуках омріяної України: Вибрані українознавчі твори / Упор. і вст. ст. В.Короткого. К., 2003. Ректори Київського університету. 1834-2006. К., 2006 (у співавт.); Юридичний факультет університету Св. Володимира. 1834-1920. К., 2009 (у співавт.); Вернадський Іван. Витоки, творча спадщина у контексті історії економічної думки України. К., 2006; Римське право в університеті Святого Володимира. Збірник документів. У 2 кн. К., 2010 (у співавт.); Поліцейське право в університеті Святого Володимира. Збірник документів. У 2 кн. К., 2010 (у співавт.); Михайло Драгоманов: авто життєпис. Збірник документів. К., 2009. Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011). Збірник документів. Дрогобич, 2011 (у співав.). Шульгин В. Историч университета Св. Владимира. К.,2010; Петражицький Л. Вибрані праці. У 2 кн. К., 2011; Філософія та енциклопедія права в Університеті Св. Володимира. Збірник документів. У 2 кн. К., 2011; Петро Християнович Витгенштейн. К., 2012 (у співавт.). 

Автор: В.І.Ульяновський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи