ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лавров Павло Арсентійович

29.06.1903- 01.06.1973

Місце народження: с. Радівка, тепер Держнянський район Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1924 Кам’янець-Поділ. рад. парт. школу, 1929 робфак при Київ. ІНО, 1933 ф-т соц.-екон. відносин Київ. ін-ту профес. освіти, 1938 асп-ру Київ. ун-ту. Під час навчання працював асист. каф. історії УРСР. У Київ. ун-ті: 1934–40 викл., старш. викл.; декан іст. ф-ту, зав. каф. історії УРСР (1939–41). Викладав соц.-екон. цикл у військ. учбових закладах (1941–46). 1946 повернувся в Київ. ун-т: доц. каф. історії УРСР, 1949 зав. каф.; проф. каф. історії УРСР (1958). Канд. дис. «Крестьянское движение в Подольской губернии в первой трети XIX в.» (1939), докт. дис. «Рабочее движение на Украине в годы нового революционного подъема (1910–1914 гг.)» (1957). Досліджував історію України поч. ХХ ст., автор понад 150 наук. праць з історії робітн. класу, селянства, більшовицьких організацій на Україні. Відзначений уряд. нагородами: орденом «Знак пошани» (1953) та медаллю. Осн. праці: Рабочее движение на Украине в 1913–1914 гг. К., 1957; Украинская советская историография о рабочем движении на Украине в 1912-1914 гг. М., 1962; Рабочее движение на Украине в период нового революционного подъема. К., 1966. Л-ра: УРЕ. 2-е вид. Т.6; Вчені інституту історії України: Бібліографічний довідник. К., 1998. Вип.1; РЕІУ. К., 1970. Т.2.; Дука М.В. Лавров Павло Арсентійович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1973. Спр.46-пвс. 

Автор: М.В.Дука

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи