ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лось Федір Євдокимович

06.06.1908- 21.06.1980

Місце народження: с. Півнівщина Городнянського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1931 Чернігів. пед. ін-т, 1938 асп-ру Ін-ту історії АН УРСР. Упродовж 1938-46 мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., заст. дир. Ін-ту історії з наук. частини (1948). Одночасно працював у Київ. пед. ін-ті. У Київ. ун-ті: доц. каф. історії України (1946); доц. каф. марксизму-ленінізму (1951), проф. (1954); дир. ІПК викл. марксизму-ленінізму при Київ. ун-ті (1955); проф. каф. історії КПРС (1962-68). Продовжував працювати в Ін-ті історії АН УРСР на посаді зав. відділу історії капіталізму. Канд. дис. (1940), докт. дис. «Рабочий класс Украины в его революционной борьбе в начале ХХ века» (1953). Автор бл. 200 наук. праць. Осн. праці: Революція 1905-1907 років на Україні. К., 1955; Буремний 1905-й на Україні. К., 1965; Нариси історії СРСР (Епоха капіталізму). К., 1972; Класова боротьба в українському селі 1907-1914. К., 1976 (у співавт.). Л-ра: Латиш Ю.В. Лось Федір Євдокимович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1968. Спр. 38-пвс. 

Автор: Ю. В. Латиш

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи