ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мельник Леонід Герасимович

08.04.1929

Місце народження: с. Дубова Уманського району Черкаської області.
Науковий ступінь: професор.
Наукове звання: доктор історичний наук.

Закінчив 1952 іст.-філос. ф-т, 1959 асп-ру Київ. ун-ту. Працював учителем історії та логіки у сш м. Маріуполя. 1956–57 – співроб. Уман. краєзнавчого музею. В Київ. ун-ті з 1959: доц. каф. історії СРСР дожовтневого періоду (1965–74), проф. каф. історії УРСР (1976), зав. каф. історії УРСР (1976–96). Упродовж 1972–74 працював заст. декана історичного ф-ту. 1996-2000 - проф. каф. давньої та нової історії України. Канд. дис. «Имущественное и социальное расслоенние крестьянства и посадского населения Поморья в 17 веке» (1960), наук. кер. проф. А.О. Введенський, докт. дис. «Промышленный переворот на Украине» (1972). Читав нормат. курси з історії УРСР, спецкурси з методології історії, історії України ХVI–ХІХ ст., джерелознавства. Чл. наук.-метод. Ради Голов. арх. управління при Раді Міністрів УРСР, чл. Ради іст. ф-тів Київ. і Харків. ун-тів, чл. редколегії міжвузівського збірника «Вопросы истории». 1996 переведений на посаду проф. каф. давньої та нової історії України. Під кер. М. розроблений перший в незалежній Україні курс лекцій з історії України (1992). Нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, орденом «Знак Пошани». Засл. працівник нар. освіти України (1997). Автор бл. 300 наук. праць. Осн. праці: Технічний переворот на Україні у ХІХ ст. К., 1972; Розвиток наукового пізнання історії. К., 1983; Утвердження ідеї українського національного самовизначення (кінець ХVІІ – початок ХХ ст.). К., 1992; Боротьба за українську державність (ХVІІ ст.). К., 1995; Лівобережна Гетьманщина періоду стабілізації 1669–1709. К., 1995; Гетьман Б.Хмельницький у вітчизняній історіографії. К., 1997; Політична історія Гетьманщини ХVІІІ ст. у документах і матеріалах. К., 1997; Гетьманщина першої чверті ХVІІІ ст. К., 1997. Л-ра: Латиш Ю.В. Мельник Леонід Герасимович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 2000. Спр. 116. 

Автор: Ю.В.Латиш

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи