ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мірза-Авак’янц Наталія Юстинівна

11.10.1888- 01.01.1940

Місце народження: м. Бориспіль Полтав. губ., тепер Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила 1907 Київ. міністерську жін. гімназію та іст. відділення іст.-філол. ф-ту Київ. ВЖК. 1913 склала держ. іспит при Москов. ун-ті і працювала на пед. курсах при Москов. учб. окрузі. 1915 повернулася до Києва і працювала у зразковій школі при Пед. курсах Жекуліної. З 1917 викл. Укр. гімназії ім. Кирило-Мефодіївського братства. 1918–24 викл. методики та історії України, проректор, ректор Полтав. учит. ін-ту, 1919–20 помічник декана Полтав. іст.-філол. ф-ту (філіал Харків. ун-ту). З 1919 ред. Постійної комісії для складання біогр. словника діячів укр. землі УАН, 1922–23 зав. учб. частиною Полтав. кооперативного технікуму, декан кооперативного відділення Агрокооперативного технікуму у Полтаві. У 1922–23 асп., 1923–24 наук. співроб., 1924 дійсн. чл. і керівник сектору історії укр. культури Харків. наук.-досл. каф. історії укр. культури. З 1924 викл., 1925 проф. Харків. ІНО. З 1930 чл. Археогр. комісії Цн арх. управління УСРР. У Київ. ун-ті: 1935–38 зав. каф. історії України та викл. історії України й укр. мови. Промоційна (канд.) праця «Землеволодіння на Лівобережній Україні ХVІІ – початку ХVІІІ ст.» (1924). 12.06.1938 заарештована і звинувачена в контрреволюційній націоналістично-терорист. діяльності. 16.03.1939 отримала вирок 10 років виправно-трудових таборів. До жовтня 1939 перебувала у Лук’янівській в’язниці у Києві. Ймовірно, розстріляна у Києві на початку 1940. Реабілітована 24.01.1959. Належала до соц.-екон. напрямку в укр. історіографії 1920–30-х. Автор бл. 50 праць. Осн. праці: Селянські розрухи на Україні 1905–1907 року. Харків, 1925; История Украины в связи с историей Западной Европы. Х., 1928. Л-ра: Супруненко О. Доля історика // Козацькі старожитності Полтавщини: Збірник наукових праць. Полтава, 1994. Вип. 2; Верба І. Історик Н.Ю. Мірза-Авак’янц // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник. Вип.4. Студії на пошану Руслана Пирога. К., 2001; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005; Пустовіт Т. Мірза-Авак’янц (Дворянська) Наталія Юстинівна // Українські історики ХХ століття. Біобібліографічний довідник. К.; Львів, 2003. Вип.2. Ч.1. Арх.: ЦДАВО України. Ф.14,166. 

Автор: І.В.Верба

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи