ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Надтока Олександр Михайлович

22.11.1971

Місце народження: с. Райполе Межівського району Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1993 іст. ф-т Донецьк. держ. ун-ту, 2000 асп-ру по каф. давньої та нової історії України Київ. ун-ту. 2001–04 доц. каф. міжн. відносин Міжн. ін-ту лінгвістики і права. У Київ. ун-ті з 2004: асист., доц. каф. давньої та нової історії України. Канд. дис. «Ставлення російської революційної та ліберальної інтелігенції до українського питання: сприяння національному відродженню України (кінець 18 – початок 20 століття)» (2001). Викладає спец. курси «Український національний рух ХІХ ст.», «Православна церква в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.»), «Джерелознавство Історії України» (в рамках заг. для каф. спецкурсу), нормат. курс «Зовнішня політика країн Сходу (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)». З 2005/06 навч. року керує наук.-методол. семінаром для асп. іст. ф-ту по каф. давньої та нової історії України. Наук. інтереси: історія православної церкви в Україні (XVIII – ХІХ ст.), світогляд укр. світської та духової еліт (XVIII–ХІХ ст.), зовн. політика країн Сходу (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.). Автор бл. 30 наук. та навч.-метод. публікацій. Осн. праці: Російська демократична інтелігенція та українське національне відродження (кінець XVIII – поч. ХХ ст.). К., 2002 (у співавт.); Формування суспільного світогляду як напрям сучасної інформаційної політики української держави // Історичний журнал. 2008. №2; Світогляд української еліти XVIII ст.: суспільні парадигми // Там само. 2009. №2; Пастирська та наукова діяльність єпископа Чигиринського Порфирія Успенського: особистість на тлі епохи (1860–1870-ті рр.) / Наук. зб., присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Матеріали наук.-практичної конференції «Михайлівський Золотоверхий монастир: історія крізь століття». К., 2008.; Початки новогромадівського руху. Суспільні погляди студентства. – Ніжин, 2011. 

Автор: В.А.Короткий

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи