ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Смірнов (Смирнов) Павло Петрович

22.09.1882- 02.04.1947

Місце народження: м. Симбірськ, тепер м. Ульянівськ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор російської історії.

Закінчив 1907 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Входив до складу історико-етнографічного гуртка М.В.Довнар-Запольського. 1908 залишений в ун-ті для підготовки до проф. звання. У 1909–12 один з авторів «Русской истории в очерках и статьях», редагованої М.В. Довнар-Запольським. В ун-ті св. Володимира: 1912–14 приват-доц.,1919–23 екстраордин. проф., співроб. наук.-досл. каф. історії України ВУАН. Читав курс з історії моск. Посадів XVII ст. 1923 заарештований у справі «Київського обласного Центру Дій», засуджений до 10 років позбавлення волі. Перебував в ув’язненні до 1927. 1927–31 проф. Ташкент. (Середньоазіатського) ун-ту. У січні 1931заарештований ДПУ, звинувачений у шпигунстві та зв’язках із закордин. антирад. центрами і масонами. Після звільнення (1937) переїхав до Москви, проф. Москов. іст.-арх. ін-ту. Магіст. дис. «Города Московского государства в первой половине ХVII в.» (1919), докт. дис. «Посадские люди и классовая борьба до середины ХVІІ в.» (1942). Сфера наук. інтересів – вивчення рос. середньовічного міста. Лауреат Державної премії СРСР (1943). Помер і похований у Москві (Новодівочий цвинтар). Осн. праці: Экономическая политика Московского государства в ХVІІ в. К.,1912; Заметки к истории города Костромы. К., 1915; Города Московского государства в первой половине ХVІІ в. Т.1. Ч.1-2. К., 1917-1919; Правительство Б.И. Морозова и восстание в Москве 1628 г. Ташкент, 1929; Посадские люди и классовая борьба до середины ХVІІ в. Т.1-2. М., 1947-1948. Л-ра: Козлов В.Ф. Список печатных трудов П.П. Смирнова // Археогр. ежегодник за 1982 год. М.,1983; Дубровский А.М. П.П. Смирнов – историк русского феодального города // Русский город (Исследования и материалы). М., 1983. Вып.6; Дубровский А.М. Неопубликованные работы П.П. Смирнова в ОР ГБЛ // Археогр. ежегодник за 1988 год. М., 1989; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Коломієць Н.А. Фонди архівів м. Києва як джерело написання наукової біографії П.П.Смирнова // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія. 2003. Вип.68; Коломієць Н.А. Життя і доля професора П.П.Смирнова: історико-біографічний нарис // Історичний журнал. К., 2006. №2. Арх.: ДАК. Ф.16. оп.465. спр.3788. 

Автор: Г. Д. Казьмирчук, Н. А. Коломієць

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи