ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сокирко Олексій Григорович

31.07.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1998 історичний ф-т, навчався в асп-рі Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1999–2002), доц. (з 2002) каф. давньої та нової історії України іст. ф-ту. У 2001–03 заст. декана іст. ф-ту, 2005–08 вч. секретар спец. вч. ради Д 26.001.20; 2007–08 в.о. зав. каф. давньої та нової історії України. Викладає курси з джерелознавства історії України середини 17 – 18 ст., палеографії, історії органів влади та управління, збройних сил Гетьманату, історії повсякдення. Канд. дис. «Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини 1669–1726 рр.» (2000). Осн. напрями наук. роботи: військ.-політ. історія України та Цн.-Сх. Європи 17 – 18 ст., джерелознавство. Чл. редколегії всеукр. наук.-попул. іст.-філол. часопису «Київська старовина». Відзначений грамотами МОН України, президії НАН України. Автор 3 монографій, понад 70 статей і рецензій в наук. періодиці, навч.-метод. видань, перекладів. Осн. праці: Українські найманці: (Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1672 рр.). К., 1998; Лицарі другого сорту: Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669 – 1726 рр. К., 2006; Нариси історії архівної справи в Україні: Навч. посіб. /Державний комітет архівів України. К., 2002 (у співавт.); Видатні постаті в історії України (9-19 ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довідкове видання. К., 2002 (у співавт.); Історія українського козацтва: Нариси у 2 тт. К., 2006. Т.1. (у співавт.); Тріумф в часи Руїни. Конотопська битва 1659 р. К., 2008; Український рубікон: Полтавська битва 27 червня 1709 р. К., 2009. 

Автор: І.К.Патриляк

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи