ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ульяновський Василь Іринархович

06.08.1958

Місце народження: Тарнозький городок Вологодської обл., РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1980 іст. ф-т Київ. держ. пед. ін-ту, 1984 асп-ру Ленінград. держ. ун-ту (наук. кер. проф. Р.Г.Скринніков). У Київ. ун-ті: старш. викл. (1989), доц. (1990), проф. (1996) каф. давньої та нової історії України. З 1989 за сумісн. працює в ІУАД: с. н. с., пров. н. с. (1995), гол. н. с. (2007). У 2005-2009 за сумісн. пров. н. с. Нац. Киево-Печерського іст.-культ. заповіднику. Автор курсів «Історія укр. Середньовіччя та ранньомодерної доби (13 – середина 17 ст.)», «Джерелознавство укр. Середньовіччя», «Вступ до історії Церкви», «Історія Церкви та релігійної думки в Україні», «Джерелознавство та історіографія історії Церкви в Україні», «Унійна ідея в історії України», «Укр. документальні фальсифікати», «Володимир Антонович у європ. історіографічному контексті», «Початки протестантизму в укр. землях», «Історія укр. літописання», «Основи середньовічної текстології», «Історія іконопису: богословіє, християнська символіка, побутування в Україні», «Актуальні проблеми укр. середньовіччя», «Рід князів Острозьких в історії України ХІІІ – ХVІІ ст.». Канд. дис. «Социальная и внутриполитическая борьба в Русском государстве на первом этапе крестьянской войны (1603–1605 гг.)» (1985), докт. дис. «Росія на початку Смути: нова концепція» (1995). Фахівець зі східноєвроп. пізнього Середньовіччя та ранньомодерної доби, історії Церкви, історіографії та джерелознавства. Керівник наук. семінару при каф. давньої та нової історії України та гол. ред. зб. праць «Просемінарій: Медієвістика, історія Церкви, науки та культури». Лауреат премій ім. М.С. Грушевського НАН України (1993), ім. А.Синявського (1992), Альбертського ун-ту (1995). Почесний член КДА (2003). Чл. спец. вч. ради Д 26.001.20 по захисту докт. та канд. дис. Нагороджений Орденами Нестора-Літописця (2003), Петра Могили (2006), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятного знака (2009). Автор понад 450 наук. і навч. публікацій. Осн. праці: Российские самозванцы: Лжедмитрий I. К.,1993; Россия в начале Смуты: Очерки социально-политической истории и источниковедения. В 2-х кн. К., 1993; Історія Церкви та релігійної думки в Україні. Середина 15 – кінець 16 ст. в 2-х кн. К., 1994; Церква в Українській державі 1917-1920 рр. К., 1997. Кн. 1: Доба Української Центральної Ради; Кн .2: Доба Гетьманату Павла Скоропадського; М.С. Грушевський і Academia. К., 1993; Володимир Антонович: образ на тлі епохи. К., 1997; «Русское дело в Северно-Западном крае» через призму історії магнатських архівів Сапєг та Радзивіллів у 19 ст. К., 1998; Колекція та архів єпископа Павла Доброхотова. К., 1992; З іменем Святого Володимира. Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників. У 2-х кн. К., 1994; Alma Mater. Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920. Матеріали, документи, спогади. К., 2000; Історія України з найдавніших часів до середини 17 ст.: Авторська програма-конспект курсу. К., 1997. Ч. 1-2; Син України: В.Б. Антонович. К., 1997. Т. 1-2; Петров М. Скрижалі пам’яті. К., 2003; Іконніков В.С. Історичні портрети. К., 2004; Митрополит Київський Спиридон: образ крізь епоху, епоха крізь образ. К., 2004; Київська обитель Святого Кирила. К., 2005; Смутное время. М., 2006; Двічі проф. Степан Голубєв в академічному та університетському контекстах. К., 2007; Останній ректор Університету Св. Володимира: Євген Васильович Спекторський. К., 2007; Старожитня бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря. К., 2008; Выдубицкий монастырь. К., 2009; Князь Костянтин Іванович Острозький. Острог, 2009; Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків. К, 2012. Л-ра: Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. Ульяновський Василь Іринархович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури. К., 2008. Вип. 7. (бібліографія праць). 

Автор: В.А.Короткий

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи