ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Юренко Світлана Павлівна

30.03.1950

Місце народження: смт. Диканька Диканського р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1971 іст. ф-т Полтав. держ. пед. ін-ту, 1982 асп-ру ІА АН УРСР. Працювала наук. співроб. ІА АН УРСР (1983–90), ст. наук. співроб. Ін-ту історії України НАН України (1991–2000). У Київ. ун-ті: з 1996 доц. каф. давньої та нової історії України історичного ф-ту. Викладає курси з давньої історії України, етнокультурної історії укр. середньовіччя, іст. урбаністики. Чл. Вч. ради іст. ф-ту. Канд. дис. «Дніпровське лісостепове Лівобережжя у 7-8 ст. (Волинцевська культура)» (1983). Брала участь у археол. експедиціях «Дніпро-Донбас» (1972–74), Лівобережній Дніпровській Слов’яно-Руській (1975–92), Міжн. Південній середньовічній (1997–98, 2001) ІА НАН України. Осн. напрями наук. роботи: слов’яно-руська археологія, історія та культура населення України доби Середньовіччя. Має вагомі напрацювання в справі збереження культ. спадщини України. Як чл. роб. групи Гол. редколегії Зводу пам’яток історії та культури України упродовж 1990–2000 здійснювала наук.-організац. та наук.-метод. роботу з автор. колективами та обл. редколегіями по підготовці археол. частин томів Зводу. Автор понад 150 статей в наук. періодиці, розділів колективних монографій, підручників. Осн. праці: Этнокультурные процессы на территории Левобережной Украины в 1 тыс. н.э. // Проблемы этногенеза славян. К., 1978; Восточные славяне в 8-9 ст. // Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. К., 1990; Опошнянское городище. Полтава, 1995 (у співавт.); Історія України. Підручник для 7 класу. К., 2001 (у співавт.); Археологічні з¢їзди в Україні. К., 2004; Пам’ятки археології та історії України. К., 2004 (у співавт.); Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої (XIV – XVI ст.) // Історія України: Навч.-метод. посібник для семінар. занять. К., 2006; Історія України (з найдавніших часів до початку ХХ ст.) Навч. посібник. К., 2012 (у співавт). Л-ра: Мезенцева Г. Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довідник. Чернігів, 1997; Вчені Інституту історії України. Біобібліографічний довідник. К., 1998. Вип.1.; Вчені Інституту історії України НАН України 1936 – 2006. К., 2005; Українські історики. Біобібліографічний довідник. Серія «Українські історики». Вип. 3. К., 2010. 

Автор: О.О.Сухобокова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи