ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Діагностична лабораторія Лікувально-діагностичного центру Діагностична лабораторія Лікувально-діагностичного центру

Діагностична лабораторія була створена у 2009 році в структурі біологічного факультету університету і зареєстрована в Держспоживстандарті України. Лабораторія має свідоцтво про атестацію № ПТ-317/09 від 11.09.2009 р. 1 червня 2010 року наказом ректора в структурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка почав працювати навчально-науковий центр «Інститут біології», в склад якого увійшла Діагностична лабораторія (ДЛ ННЦ «Інститут біології»). 26.09.2011 року ДЛ ННЦ «Інститут біології» пройшла переатестацію (свідоцтво № ПТ-352/11 від 26.09.2011 р.). Діагностична лабоработрія проводить науково-технічні експертизи з визначення екологічної придатності добрів, з визначення амінокислотного складу кормових добавок; з визначення вітамінного складу тканинних препаратів; з визначення біологічної активності агентів природного та синтетичного походження на культурах клітин різного походження, а також проводить науково-дослідні експертизи за методом «Корекція функціонального стану організму людини». У ДЛ проводяться теоретичні та практичні курси з методу ПЦР, імуноферментного аналізу, культивування клітин.

Преображенська Тамара Дмитрівна

  • Останні зміни:
28.03.1945 23:52:00

Місце народження: Київ.
Науковий ступінь: Кандидат біологічних наук.
Остання займана посада: Завідувач "Діагностичної лабораторії" ННЦ "Інститут біології", Старший науковий співробітник.
Сфера наукових інтересів: дослідження імуностабілізуючих, цитопротекторних та протизапальних властивостей комплексу активних речовин природного походження за умов різних патологічних процесів.

Читати далі >Степанова Людмила Іванівна

  • Останні зміни:
20.11.1961

Місце народження: Третій лісопункт Зейського району Амурської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.

У 1982 закінчила біол. ф.-т Благовіщен. держ. пед. ін-ту ім. М.І.Калініна. У 2005 – кандидат дис. «Ліпідний склад апікальної мембрани ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації». З 1990 – пров. інженер, з 2006 – мол. наук. співроб., з 2008 – наук. співроб. Київ. ун-ту. 
Фахівець у галузі ліпідології. Вивчає вплив іонізуючої радіації в сублетальних та малих дозах на ліпідний склад мембран ентероцитів, мітохондрій тонкого кишечника, гепатоцитів та формених елементів крові. Результати наук. роботи доповідались на вітчизн. та заруб. наук. з’їздах та конференціях. Автор 48 наук. праць.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи