ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Дослідження операцій кафедра Дослідження операцій кафедра

Кафедра створена у 1972. Тоді мала назву каф. "Мат. основ кібернетики". Перший зав. каф. проф. В.С.Чарін. Завданням каф. було забезпечення нормат. курсів з алгебри та дослідження операцій. Програми цих курсів, складені викл. каф., згодом лягли в основу програм відповідних курсів для всіх вузів, в яких готувалися спеціалісти з прикладної математики. Наук. робота у перші роки здійснювалась у 2-х напрямках: сучас. проблеми алгебри (кер. проф. В.С.Чарін, проф. В.П.Діденко) та методи оптимізації (кер. проф. Б.М.Пшеничний). 1982 каф. очолив проф. Ю.Д.Попов. Під його кер. на каф. створений та впроваджений у навч. процес комплекс навчаючих програм для ПЕОМ з методів оптимізації. 1990 посаду зав. каф. обійняв проф. О.К.Закусило, який до цього тривалий час працював на каф. У зв'язку з розширенням наук. тематики 1997 каф. перейменована на каф. дослідження операцій. У напрямку дослідження операцій (наук, кер. проф. О.К.Закусило) виконувались проекти, пов’язані з задачами аналізу та синтезу мереж зв’язку великої розмірності, оптимізації комп’ютерних та інформ. мереж, оптимізації обслуговування роботизованих станкових ліній та складів, моделювання задач оптимізації виносу радіації з заражених територій. На каф. проводяться наук. дослідження в рамках наук. шкіл прикладної статистики (наук, кер. проф. О.К.Закусило) та алгебри (проф. І.В.Протасов). Під кер. проф. O.K.Закусила та проф. І.В.Протасова виконується ряд наук.-досл. прикладних та фундамент. тем із застосуваннями в економіці, соціології, техніці та освіті. Під кер. проф. О.М.Іксанова проводилися дослідження гіллястих випадкових блукань та проводяться дослідження випадкових регенеративних структур. Під кер. проф. І.К.Мацака досліджується тема, пов’язана з мат. теорією надійності і теорією екстремальних значень та їх застосуваннями. За останні 21 рік викл. та співроб. каф. надруковано 8 монографій, 477 наук. та метод. робіт, співроб. каф. захищено 5 докт. та 19 канд. дис. Каф. підтримує тісні зв'язки з іншими каф. ф-ту та ун-ту, з академічними установами НАН України та пров. ун-тами України, з наук. та навч. закладами ін. країн, зокрема, з Лондон. мат. спілкою, ун-том Дружби Народів (Москва), МДУ, ун-тами міст Кіль, Мюнстер, Тюбінген (Німеччина), Утрехт (Нідерланди) ,Лондон (Велика Британія), Вільнюс (Литва). На даний час на каф. працюють: проф., д-ри фіз.-мат. наук О.К.Закусило (зав. каф.), І.К.Мацак, О.М.Іксанов, А.П.Юрачківський; пров. наук. співроб., д-р фіз.-мат. наук проф. І.В.Протасов; доц., д-р фіз.-мат. наук Д.П.Проскурін; доц., канд. фіз.-мат. наук В.І.Шевченко, С.С. Шестаков, Б.В.Довгай; асист-ти, канд. фіз.-мат. наук П.А.Негадайлов, С.В.Полоцький, О.В.Маринич; зав. НДЛ «Імовірнісно-статистичних методів», асист., канд. фіз.-мат. наук Н.П.Тмєнова; ст. наук. співроб., доц., канд. фіз.-мат. наук. С.І.Доценко. Літ.: Володимир Петрук, Факультету кібернетики 40: Нарис історії (1969-2009), К., 2009; Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть: Довідник. К., 2002; Факультету кібернетики – 40. К., 2009. <i>О.К.Закусило</i>

Вознюк Олександр Васильович

 • Останні зміни:
05.03.1937

Місце народження: с. Тараси, Поліс. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1964 закінчив мех.-мат. ф-т, 1968 - асп-ру мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Працював в Ін-ті мат. НАН України. 1968-71 – консультант Президії АН УРСР, 1972 – старш. викл., 1974 – доц. ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 2002 – на пенсії.

Читати далі >Діденко Віктор Павлович

 • Останні зміни:
30.05.1936- 16.12.1980

Місце народження: с. Гребінники, Валків. р-н, Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1958 закінчив Львів. ун-т. 1962 – асп-ру Ін-ту мат. Сибір. відділення АН СРСР (м. Новосибірськ). Вчене звання доц. одержав у 1967. З 1974 – доц. каф. мат. основ кібернетики Київ. ун-ту; з 1976 – проф.

Читати далі >Довгай Богдан Валерійович

 • Останні зміни:
18.08.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
2002 закінчив мех.-мат. ф-т, 2006 – асп-ру мех.-мат. ф-ту, каф. теорії ймовірностей та мат. статистики Київ. ун-ту. З 2004 працює в Київ. ун-ті асист., а з 2010 – доц. каф. дослідження операцій ф-ту кібернетики.

Читати далі >Доценко Сергій Іванович

 • Останні зміни:
02.04.1968

Місце народження: м. КиївДоценко Сергій Іванович (02.04.1968, м. Київ), канд. фіз.-мат. наук, доц. .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1985 закінчив фіз.-мат. ліцей, 1990 – ф-т кібернетики, 1994 – асп-ру каф. мат. основ кібернетики (тепер каф. Дослідження операцій Київ. ун-ту). З 1995 – асист., а з 2005 – доц. каф. дослідж. операцій.

Читати далі >Закусило Олег Каленикович

 • Останні зміни:
12.09.1947

Місце народження: с. Піски, Берестечків. р-н, Волин. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: перший проректор університету, завідувач кафедри.
1970 закінчив мех.-мат. ф-т, 1972 – асп-ру ф-ту, каф. теорії ймовірностей Київ. ун-ту. З 1972 – асист., згодом – старш. викл., доц., проф., з 1990 – зав. каф. дослідж. операцій, з 2008 – перший проректор Київ. ун-ту.

Читати далі >Іксанов Олександр Маратович

 • Останні зміни:
17.03.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1995 закінчив ф-т кібернетики, з 1996 - в асп-рі каф. мат. основ кібернетики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З  2009 – проф. каф. дослідження операцій ф-ту кібернетики.

Читати далі >Маринич Олександр Віталійович

 • Останні зміни:
04.08.1986

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
2008 закінчив ф-т кібернетики, з того ж року в асп-рі каф. дослідження операцій ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. Працює з 2008 асист. каф. дослідження операцій.

Читати далі >Мацак Іван Каленикович

 • Останні зміни:
28.01.1950

Місце народження: с. Нечаївка, Черкас. р-н, Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: доцент.
1972  закінчив мех.-мат. ф-т, 1978 – заоч.асп-ру  каф. теорії ймовірностей Київ. ун-ту. З  2006 – проф. каф. дослідження операцій ф-ту кiбернетики.

Читати далі >Негадайлов Павло Анатолійович

 • Останні зміни:
04.06.1984

Місце народження: м. Чернівці .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
2006р. закінчив ф-т кібернетики, з 2006р - в асп-рі каф. Дослідження операцій ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 2006р. асистент каф. дослідження операцій ф-ту кібернетики.

Читати далі >Панасюк Сергій Петрович

 • Останні зміни:
14.05.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1981 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту. З 1991 – доц. каф. дослідження операцій Київ. ун-ту.

Читати далі >Полоцький Сергій Вікторович

 • Останні зміни:
14.02.1983

Місце народження: с. Шпанів, Рівненський р-н, Рівненська обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
2006 закінчив ф-т кібернетики, 2010 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. дослідження операцій, КНУ ім. Шевченка. З 2006 працює в Київ. ун-ті асист. каф. дослідження операцій ф-ту кібернетики.

Читати далі >Проскурін Данило Павлович

 • Останні зміни:
08.07.1973

Місце народження: м. Ворошиловград, тепер Луганськ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1995 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1998 - асп-ру ф-ту, каф. алгебри та мат. логіки. У 1999-2003 – асист., з 2003 – доц. каф. дослідження операцій ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Протасов Ігор Володимирович

 • Останні зміни:
07.09.1953

Місце народження: м. Київ..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
1975 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1977 - асп-ру ф-ту кібернетики, каф. мат. основ кібернетики. З 1977 працює асист., з 2005 – пров. наук. співроб. каф. дослідження операцій ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Стрюк Віктор Кіндратович

 • Останні зміни:
20.06.1939

Місце народження: м. Бердичів, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1962 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1974 працює в Київ. ун-ті старш. викл., з 1982 – доц. каф. дослідження операцій. З 2004 – проректор з навч.-метод. роботи в Ін-ті муніципального менеджменту та бізнесу.

Читати далі >Тюптя Володимир Іванович

 • Останні зміни:
02.02.1943

Місце народження: с. Попівка, Звенигород. р-н Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1966 закінчив мех.-мат. ф-т Київ.ун-ту. Працює в Київ. ун-ті з 1967 – асист., старш. викл., 1980-2007 – доц. каф. дослідження операцій.

Читати далі >Чарін Віктор Сильвестрович

 • Останні зміни:
07.11.1919- 16.10.2008

Місце народження: с. Поїлдино, тепер Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
З 1936 – студент фіз.-мат. ф-ту Казан. ун-ту. З 1948 – аспірант Урал. ун-ту (тепер м. Єкатеринбург). З 1965 – проф. каф. алгебри мех.-мат. ф-ту Київ.ун-ту. 1972 створив і очолив каф. мат. основ кібернетики ф-ту кібернетики (до 1982).

Читати далі >Шевченко Віталій Іванович

 • Останні зміни:
12.12.1946

Місце народження: с. Литвинівка, Вишгород. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1969 закінчив мех.-мат. ф-т , 1971 - асп-ру ф-ту кібернетики, каф. обчислювальної математики Київ. ун-ту. З 1990 –доц. кафедри дослідження операцій.

Читати далі >Шестаков Сергій Станіславович

 • Останні зміни:
02.04.1960

Місце народження: м. Каунас, Литва.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1981 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту. Працює в Київ. ун-ті з 1981 інженером, з  2002 – на посаді доц. каф. дослідження операцій.

Читати далі >Юрачкiвський Андрій Павлович

 • Останні зміни:
04.05.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1980 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту. У 1980–81 і 1984–88 працював в НДЧ, у 1981–84 – асп т каф. прикладної статистики  ф-ту кібернетики. З вересня 2012 – проф. каф. дослідження операцій.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи