ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мацак Іван Каленикович

28.01.1950

Місце народження: с. Нечаївка, Черкас. р-н, Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: доцент.

1972 закінчив мех.-мат. ф-т, 1978 – заоч.асп-ру каф. теорії ймовірностей Київ. ун-ту. 1978 – канд. дис. “ Локальні властивості вибіркових функцій випадкових процесiв”. В 70-80-х роках працював в різних областях застосувань математики. Вчене звання ст. наук. співроб. було присвоєне у 1991. 1991 – 2005 – доц. каф. інформатики Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. 2005 – докт. дис. “ Граничні теореми для випадкових елементів у банахових гратках”. З 2005 –доц., з 2006 – проф. каф. дослідження операцій ф-ту кiбернетики. Осн. напрями наук. досліджень: класичні задачі теорії ймовірностей, теорія екстремальних значень та їх застосування, теорія надійності. . Читав і читає нормат. курси “Дослідження операцій” та “Алгебра”, спецкурси «Математична теорія надійності », «Асимптотична теорія екстремальних значень”, “Практикум по дослідженню операцій”, «Класичні задачі теорії ймовірностей”. Автор близько 80 наукових статей.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи