ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Екологічного менеджменту та підприємництва кафедра Екологічного менеджменту та підприємництва кафедра

Має статус укр.-нім. Створена 2009 у складі екон. ф-ту для підготовки студентів екон.-екол. профілю. Першими зав. каф. стали: з укр. боку д-р екон. наук, проф. Г.І. Купалова, а з нім. боку – Почесний проф. Київ. ун-ту д-р Дитріх Вальтер. Осн. напрямами наук.-практич. досліджень каф. є: екол. економіка, екол. менеджмент та підприємництво; екол. аудит та моніторинг; сучасні технології «зеленого» бізнесу. На каф. працює 7 осіб ПВС, у т. ч. 2 д-ра екон. наук, проф.; д-р, Почесний проф. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; 5 канд. екон. наук (з них 3 доц.); 2 асист. Встановлені творчі зв’язки з НАН України, Держ. установою «Ін-т екон. та прогнозування НАН Укр.», Центром міжн. міграції (Німеччина), Технічним ун-том м. Кайзерслаутерн (Німеччина), Ін-том прикладних наук м. Магдебург (Німеччина), Школою бізнесу та інформ. технологій (ВІТS), м. Ізерлон (Німеччина), Міжн. літнім ун-том з охорони довкілля в м. Дессау-Рослау (Німеччина), Російським державним геологорозвідувальним ун-том імені Серго Орджонікідзе та Карагандинським екон. ун-том (Респ. Казахстан). Викл. каф. підготовлено та опубліковано ряд монографій з актуальних соц.-екон. та екол. проблем, а також підруч. та навч. посіб., більшість з яких мають гриф МОН України, зокрема серед останніх з них: Купалова Г.І. Стат.-екон. аналіз, прогноз, шляхи подальшого розвитку лізингу в Україні. К., 2007 (у співавт.); Купалова Г.І. Теорія екон. аналізу: Навч. посіб. (рекомендований МОН України). К., 2008; Облік і аналіз біологічних активів: проблеми та шляхи вирішення. К., 2011 (у співавт.); Дитрих Вальтер. Зеленый бизнес – миллиардная сделка! / Вальтер Дитрих [пер. с нем. В. Хартмана]; Ин-т экон. и прогнозиров. НАН Украины. К., 2009; Гацька Л.П. Теорія фінансів: Підруч. (рекомендований Мін-вом освіти і науки Укр.) / За ред. проф. В.М. Федосова, С.І. Юрія. К., 2009 (у співавт.); Харченко Т.Б. Економіка під-ва: підруч. / за ред. А.В. Шегди. К., 2006 (у співавт.); Шегда А.В., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А. та ін. Економіка під-ва: Зб. тестів і задач. К., 2010; Глосарій зеленого бізнесу: укр.-нім.-рос.-англ.: К., 2010 (В.Д. Базилевич, Д. Вальтер, Г.І. Купалова та ін.); Глосарій зеленого бізнесу: українсько-казах.-нім.-рос.-англ. Караганда, 2011 (В.Д. Базилевич, Д. Вальтер, Г.І. Купалова та ін.). Г.І. Купалова

Влезько Володимир Миколайович

  • Останні зміни:
28.12.1927

Місце народження: хутір Сердюки Брюховец. р-ну Краснодар. краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1956), асп-ру Ін-ту економіки АН УРСР (1964). 1967-92 – старш. виклад., доц. каф. економіки нар. госп. Київ. ун-ту. 1992-93 – доц. каф. інноваційного менеджменту та підприємництва Київ. ун-ту.

Читати далі >Гацька Людмила Павлівна

  • Останні зміни:
01.05.1964

Місце народження: с. Нуйно Камінь-Кашир. р-ну, Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту з відзнакою в 1986. Канд. дис. «Реалізація колективних економічних інтересів у міжнародній сфері» (1996). 1997- старш. викл., доц., 2000-2008 – зав. каф. податкового менеджменту Нац. ун-ту держ. податкової служби України; 2008-09 – доц. каф. менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київ. Ун-ту; з 2009 – доц. каф. екологічного менеджменту та підпр-ва Київ. ун-ту.

Читати далі >Гончаренко Наталія Володимирівна

  • Останні зміни:
16.09.1983

Місце народження: с. Микуличі Бородянського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2006 – закінчила економічний факультет Українського університету економіки і фінансів, 2009 – аспірантуру економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2009 – асистент українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Купалова Галина Іванівна

  • Останні зміни:
02.11.1954

Місце народження: м. Васильків, Київ.обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Почесний проф. Карагандинського екон. ун-ту (Респ. Казахстан), економіст. Закінчила УСГА (1976). Пройшла наук.-пед. стажування та цільове навчання в Канаді, Великобританії, Німеччині, Угорщині, Болгарії та ін.

Читати далі >Мурована Тетяна Олександрівна

  • Останні зміни:
17.09.1985

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
. У 2008 закінчила екон. ф-т, у 2011 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2011 – асист. каф. екол. менеджменту та підпр-ва Київ. ун-ту.

Читати далі >Сагайдак Юлія Анатоліївна

  • Останні зміни:
10.05.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2001 – закінчила екон. ф-т, 2005 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 2005 – асист. каф. теоретичної та прикладної економіки, з 2009 – асист. каф. екологічного менеджменту та підприємництва Київ. ун-ту, з 2010 – доц. каф. екологічного менеджменту та підприємництва Київ. ун-ту.

Читати далі >Харченко Тетяна Борисівна

  • Останні зміни:
07.06.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1999 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту, 2005 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1999 – асист., доц. каф. теорет. та прикл. економіки, з 2009 – доц. каф. екологічного менеджменту та підприємництва Київ. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи