ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Купалова Галина Іванівна

02.11.1954

Місце народження: м. Васильків, Київ.обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

Почесний проф. Карагандинського екон. ун-ту (Респ. Казахстан), економіст. Закінчила УСГА (1976). Пройшла наук.-пед. стажування та цільове навчання в Канаді, Великобританії, Німеччині, Угорщині, Болгарії та ін. Канд. дис. «Экономические аспекты формирования и использования механизаторских кадров» (1982). Докт. дис. «Ринок робочої сили в аграрному секторі економіки України» (1995). Більше 20 р. присвятила наук. діяльності з проблем соц. політики, зайнятості та ринку праці в Нац. наук. центрі «Інститут аграрної економіки» УААН. Пройшла шлях від аспірантки до зав. відділу, проф. (1999). З 2001 – проф. каф. обліку та аудиту, з 2009 – зав. українсько-німецької каф. екологічного менеджменту та підприємництва, з 2010 р. – керівник Німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури Київ. ун-ту. Осн. напрями наук. діяльності: методол. та метод. екон., стат.-аналіт. досліджень, екол. економіка, екол. менеджмент та підприємництво, соц. політика. Викладає: «Теорія екон. аналізу», «Екологічна економіка», «Сучасні технології «зеленого» бізнесу», «Методологія наук. досліджень» та ін. Експерт Світового Банку з питань соц.-екон. політики, чл. наук. громадської ради ун-ту, чл. спец. вчен. ради по захисту дис. та чл. Вчен. ради екон. ф-ту ун-ту, Автор більше 190 наук. робіт, у т. ч. 10 монографій і навч. посібн. Підготувала 18 канд. наук. Осн. праці: Мотивація праці та формування ринку робочої сили. К., 1993 (у співавт.); Ринок робочої сили в аграрному секторі України (теоретичні та практичні проблеми). К., 1995; Формування політики зайнятості. К. 1999; Розвиток та розміщення продуктивних сил регіону: соціально-економічні аспекти. Тернопіль, 2005 (у співавт.); Статистико-економічний аналіз, прогноз, шляхи подальшого розвитку лізингу в Україні. К., 2007 (у співавт.); Теорія економічного аналізу. К., 2008; Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський. К., 2010 (у співавт.); Облік і аналіз біологічних активів: проблеми та шляхи вирішення. К., 2011 (у співавт.); Глосарій зеленого бізнесу: українсько-казахсько-німецько – російсько-англійський Караганда, 2011 (у співавт.). Кращий викладач 2009 Київ. ун-ту, має відзнаку Мін-ва оборони України – медаль «За сприяння Збройним Силам України», нагороджена Почесними грамотами: Президії та Центрального комітету профспілки працівників НАН України, Київ. ун-ту, екон.ф-ту, Білоцерків. аграрного ун-ту, Житомир., Київ. обл. адміністрацій. Л-ра: Українські вчені – аграрії ХХ століття // Вчені економісти-аграрники. Книга 5. Ч. 1. К., 2001; Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»: роки і люди. Ювілейне видання, присвячене 50-річчю науково-дослідної установи. Ч.1. К., 2006. 

Автор: В.Г. Швець

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи