ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мурована Тетяна Олександрівна

17.09.1985

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

У 2008 закінчила екон. ф-т, у 2011 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2011 – асист. каф. екол. менеджменту та підпр-ва Київ. ун-ту. Канд. дис. «Облік та аудит зобов’язань за податками і зборами» (2011). Сфера наук. діяльності: облік, звітність та оподаткування в умовах реалізації політики екол. збалансованості. Викладає дисципліни: «Accounting, reporting and taxation in ecological entrepreneurship», «Екологія», «Теорія екон. аналізу», «Історія бухгалтерського обліку». Автор 36 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Usage of audit results on tax and charges liabilities in terms of enterprises’ tax planning // Nauka i studia. 2010. № 9 (31); Екол. звітність п-в як складова нац. інформ. системи з охорони довкілля // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Економіка. 2012. Вип. 142 (у співавт.); Облік податкових різниць на п-вах з вир-ва екол. продукції // Агросвіт. 2012. № 22; Проблемы экол. налогообложения в Украине и мире // Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. 2012. Вып. 4; Метод. рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магіст. роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спец. 8.03050401 – «Економіка п-ва». К., 2013 (у співавт.). 

Автор: Ю.А. Сагайдак

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи