ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Екологічного права кафедра Екологічного права кафедра

Створена на юридичному факультеті Київ. ун-ту шляхом реорганізації каф. трудового, земельного і екологічного права відповідно до наказу ректора Київського університету імені Тараса Шевченка від 15 травня 1996 року №182-32. На нових методологічних і методичних засадах оновлена кафедра реалізує традиції започатковані її попередниками – кафедрою трудового, колгоспного і земельного права (1972-1987 рр.), завідувачами якої були акад. АПрН України, проф. Янчук Василь Зіновійович та проф. Мунтян Василь Лук’янович; кафедрою трудового, сільськогосподарського і екологічного права (з 1987 р.), яка згодом була об’єднана з кафедрою господарського права. В 1996-2007 рр. – кафедру очолював акад. НАПрН України, Заслужений юрист України проф. Андрейцев Володимир Іванович, у 2007-2011 рр. обов’язки завідувача кафедри виконувала доц. Ковальчук Т.Г., з вересня 2011 р. – кафедру очолює проф. Краснова Марія Василівна. З часу створення кафедри запроваджується спеціалізація «Екологічне та природоресурсне право», програма навчання за якою обумовила підготовку понад 15-ти основних нормативних курсів та спецкурсів, більшість із яких стали новаційними у правничій освіті не тільки на рівні Київського національного університету, але й національному. Сьогодні для студентства юридичного факультету підготовлені такі нормативні (обов’язкові) курси, як Екологічне право, Актуальні проблеми екологічного права. Підготовлені спецкурси з актуальних проблем реформування екологічних та природоресурсних правовідносин, ядерного права, правового забезпечення екологічної безпеки та здійснення екологічних прав громадян, юридичної природи договорів в екологічному праві, цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду, правових форм екологічного контролю, правових проблем екологічного та ядерного страхування, юридичної відповідальності за екологічним законодавством, проблем здійснення екологічної експертизи, міжнародного екологічного права, екологічного права Європейського союзу, еколого-правових проблем у галузі енергетики, проблем дозвільної системи в екологічному праві та ін., на базі яких формується сучасна еколого-правова свідомість, культура та світогляд наших студентів як майбутніх фахівців-правників. За період діяльності кафедри видано десятки монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей, інших навчально-методичних, науково-методичних матеріалів, наукових праць членів кафедри, серед яких доцільно виділити ті, що отримали визнання науковців-юристів, практиків, працівників правозахисних організацій, громадських правничих об’єднань України, інших країн світу. На сьогодні основними напрямами наукових досліджень кафедри є: теорія екологічного права та законодавства; формування екологічної експертології; право екологічної безпеки; механізм реалізації та захисту екологічних прав громадян; забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування; державно-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки; підходи до гармонізації екологічного законодавства; правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи; проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України; правові засади гірничої концесії; правове забезпечення екологічної безпеки в процесі приватизації земель; забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України тощо; теорія ядерного права та законодавства, забезпечення екологічної безпеки у процесі використання ядерної енергії; забезпечення радіаційної безпеки за законодавством України тощо. Викладачі кафдри: Балюк Галина Іванівна (д.юрид.н., проф), Бевз Олена Володимирівна (асист.), Власенко Юлія Леонідівна (к.юрид.н., доц.), Євстігнєєв Андрій Сергійович (к.юрид.н., доц.), Ільїна Наталія Леонідівна (к.юрид.н., доц.), Ковальчук Тетяна Григорівна (к.юрид.н., доц.), Краснова Марія Василівна (д.юрид.н., проф), Позняк Еліна Владиславівна (к.юрид.н., доц.), Слепченко Анжела Анатоліївна (к.юрид.н., доц.), Сушик Ольга Володимирівна (к.юрид.н., асист.), Шомпол Олена Анатоліївна (ст. викл.), Шоха Тетяна Петрівна (асист.). М.В.Краснова

Балюк Галина Іванівна

  • Останні зміни:
15.09.1951

Місце народження: с. Веселе Савинського (тепер Балакліїв.) р-ну Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1975 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1987 – доц., з 2000 – проф. каф. труд., земел., і екол. права, з 2011 р. – проф. каф. екол. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гетьман Анатолій Павлович

  • Останні зміни:
18.07.1958

Місце народження: с. Зідьки Зміївського району Харківської області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1983 р. закінчив Харківський юридичний інститут і був зарахований стажистом-дослідником. У 1985 р. прийнятий до аспірантури.
У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Читати далі >Ковальчук Тетяна Григорівна

  • Останні зміни:
28.01.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1991 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1991 – асист., доц. каф. труд., земел. і екол. права, з 2007 – в.о. зав. каф., з 2011 – екологічного права; заст. декана з наук.-досл. роботи (1998-2003, 2005-06), заст. кер. Центру досліджень проблем прав людини (1999-2002) юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Краснова Марія Василівна

  • Останні зміни:
25.10.1955

Місце народження: с. Благодатне, Амвросіїв. р-ну Донецьк. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1992 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1993 – асист., з 1996 – доц. каф. труд., земел. і екол. права; з 2011 – проф., зав каф. екологічного права; заст. декана (2002-04) юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Позняк Еліна Владиславівна

  • Останні зміни:
06.05.1972

Місце народження: с. Райківці Хмельн. р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1994 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1994 – асист. каф. госп. права, з 1996 – асист., з 2006 – доц. каф. труд., зем. і екол. Права, з 2011 – доц. каф. екологічного права, з 2005 – заст. декана з Навч. -вих. роботи та самоврядування в гуртожитку, у 2007-08 – в.о. заст. декана юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Шомпол Олена Анатоліївна

  • Останні зміни:
16.05.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
1994 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1996-98 – нач. юрид. управ. Мін-ва охорони навкол. природн. середовища та ядер. безпеки України. 1999-2001 – наук. співроб. Центру досліджень проблем прав людини; з 2001 – старш. викл., асист. каф. труд., зем. і екол. права, з 2011 – каф. екологічного права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи