ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Балюк Галина Іванівна

15.09.1951

Місце народження: с. Веселе Савинського (тепер Балакліїв.) р-ну Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

1975 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1987 – доц., з 2000 – проф. каф. труд., земел., і екол. права, з 2011 р. – проф. каф. екол. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1987 захистила канд. дис.: «Взаємозвязок демократії і прав. культури в соціаліст. суспільстві», 2000 – докт. дис. «Проблеми формування та становлення ядер. права України». Засн. київ. унів. наук. школи викладання ядер. права України; фундатор становлення і розвитку ядер. закон-ва та ядер. права України. Автор спецкурсів: «Ядер. право України» та «Цивіл.-прав. відповідальність за ядерну шкоду». Осн. напрямки наук. діяльності: теорія держави і права; екол., ядер., цивіл. та госп. право, міжн. публ. і приватне право, арбітраж, міжн. комерц. арбітраж. Автор більше 200 наук. та навч.-метод. публікацій; наук.-практ. Коментарів до Земел. та Цивіл. кодексів України; упоряд. двох зб. ядер. закон-ва та зб. «Соц. захист постраждалих внаслідок Чорноб. катастрофи». Чл. роб. групи з підготовки низки нормат. актів: Закони України «Про використання ядер. енергії та радіац. безпеку»; «Про поводження з радіоактивними відходами» (1995); «Про видобування та переробку уранових руд» (1997); «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядер. енергії»; «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (1999); «Про цивіл. відповідальність за ядер. шкоду та її фінанс. забезпечення» (2001) та ін. Підготувала 6 канд. юрид. наук. Член низки державних, урядових та наук. та вчен. рад. Нагороджена медаллю «За трудову доблесть», знаком «Відмінник освіти України» (2003); премією Спілки юристів України (2001) та ін. Осн. праці: Ядер. право України: стан та перспективи розвитку. Прав. аспекти радіоекології. К., 1996; Правові аспекти забезпечення ядер. та радіац. безпеки в Україні. К., 1997; Екол. право. Повний академ. курс. Особлива частина. К., 2001; Екол. право. Академ. курс. К., 2005, 2008 (у співавт.); Екол. право України: заг. та особлива частина: курс лекцій в схемах. К., 2006; та ін. Л-ра: Визначні юристи сьогодення. К., 2001; Вчені юристи України. К., 1998; Юрид. енциклопедія. К., 2005. Т. 6; Момент істини. Літопис каф. труд., земел. і екол. права. К., 2007.

Автор: Т.Г.Ковальчук

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи