ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гетьман Анатолій Павлович

18.07.1958

Місце народження: с. Зідьки Зміївського району Харківської області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

У 1983 р. закінчив Харківський юридичний інститут і був зарахований стажистом-дослідником. У 1985 р. прийнятий до аспірантури.
У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
З 1986 р. по 1992 р. працює у Харківському юридичному інституті на посадах: асистента, ст. викладача, доцента кафедри екологічного права, заступника декана. У 1992 р. зараховується в докторантуру. Після закінчення докторантури у 1995 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. З 1995 р. працював начальником управління планування та координації правових досліджень Академії правових наук України, а з 1998 р. – в.о. головного вченого секретаря Академії правових наук України. У 1997 р. йому присвоєно вчене звання професора. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України, в 2004 р. – дійсним членом (академіком) Академії правових наук України.
З 2001 р. по 2007 р. обіймав посаду проректора з навчальної роботи.
У 2007 р. призначено на посаду проректора з наукової роботи.
Підготував 9 кандидатів юридичних наук. З 1998 р. – член, а з 2002 р. по 2007 р. голова Експертної ради з юридичних наук Вищої атестаційної комісії України, Голова спеціалізованої вченої ради Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (м. Харків).
Нагороджений відомчими нагородами: «10 років МВС України» (2001); відзнака МВС України «За сприяння ОВС» (2005); нагрудним знаком «40 років Дніпропетровській академії внутрішніх справ» та інші.
Автор понад 140 наукових праць: монографій, підручників, навчальних посібників, коментарів, наукових статей, серед яких “Процесуальні норми і відношення в екологічному праві” (1994), “Екологічне право України. Загальна частина” (у співавт., 1995), “Екологічне право України. Особлива частина” (у співавт., 1996), “Вступ до теорії еколого-процесуального права” (1998), “Екологічний контроль: питання теорії і практики” (у співавт., 1999), “Екологічне право України: Підручник” (у співавт., 2001), “Земельний кодекс України: Коментар” (у співавт., 2002, 2004, 2007), “Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар” (у співавт., 2003, 2006), “Регіональний екологічний контроль: теорія правового регулювання” (у співавт., 2004), “Екологічне право України” (у співавт., 2005), «Екологічне право України в запитаннях та відповідях (2007). Брав участь у розробці проекту Земельного кодексу України та інших нормативних актів.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи