ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лукашов Дмитро Володимирович

28.10.1976

Місце народження: м. Кримськ, Краснодарського краю, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив біол. ф-т. (1998), асп-ру біол. ф-ту (2001) Київ. ун-ту. З 2000 праціє в ун-ті: асистент, доцент, заст. декана біол. ф-ту; зав. каф. Екології та охорони навколишнього середовища (з 2012). Кандидат дис. «Роль двостулкових молюсків у міграції радіонуклідів в екосистемі водойми-охолоджувачі Чорнобильської АЕС (2002), докт. дис. «Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів – акумуляторів» (2011). Осн. напрямки наук. діяльності: вплив екологічних чинників на гідробіоценози прісних водойм; фауна прісноводних та наземних молюсків, розробка методів кількісної оцінки забруднення водних екосистем важкими металами та радіонуклідами. Чл. вчен. ради ННЦ «Інститут біології» і спец. вчен. ради Київ. ун-ту Д 26.001.24. Викладає нормативні курси «Безпека життєдіяльності», «Екологія».

 Автор 120 наук. праць, в т. ч. 1 монографії, 9 навч. посіб., 70 наук. статей.

Осн. праці: Модельні групи безхребетних тварин як індикатори радіоактивного забруднення екосистем. К., 2002 (у співавт.); Наземні молюски Середнього Придніпров‘я. К., 2007 (у співавт.); A rationally assembled microbial community for growing Tagetes patula L. in a lunar greenhouse // Research in Microbiology. 2006 (у співавт.); Background Content of Heavy Metals in Bivalvia of the Ukrainian Section of the Desna River // Hydrobiological J. 2011.

Автор: Д.В.Лукашов

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи