ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Андрійчук Олена Миколаївна

12.02.1972

Місце народження: м. Миргород, Полтав.обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Остання займана посада: асистент.

У 1994 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. Працювала на посадах: інженер II кат.(1994), інженер I кат.(2000), мол. наук. співроб. (2004), (2008) наук. співроб. НДЛ «Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань», асист. (2009). Кандидат дис. «Біол. характеристика фагів фітопатогенних бактерій родів Pseudomonas та Xanthomonas, виділених із агроценозів України» (2004).

Викладає: Епідеміологія віруснних інфекцій (магістрам), Епідеміологія та патогенез вірусних інфекцій (спеціалістам), Лабораторний практикум з вірусів мікроорганізмів.

Осн. напрямок наук. діяльності: дослідження фагів фітопатогенних бактерій та виявлення заг. закономірностей, які відбуваються у природі.

Секретар каф. Вірусології, чл. FEMS (Федерація Європ. Мікробіол. Тов-ва), секретар Тов-ва мікробіологів України в м.Києві. Має понад 60 наук. публікацій.

Осн. праці: Виявлення фагів фітопатогенних бактерій в Антарктиді //Агроекологічний журн., 2003 (у співавт.); Вивчення екологічної ролі природних ізолятів фагів фітопатогенних бактерій в агроценозах // Вісник КНУ, 2008 (у співавт.); Виявлення особливостей h-мутантів, штучно отриманих від фагів P. syringae pv.atrofaciens, які циркулюють в рослинних екосистемах // Агроекологічний журн., 2008 (у співавт.); Біологічні характеристики бактеріофагів, виділених в Антарктиці // Український Антарктичний журнал. – 2011-2012 (у співавт.); Навчальний посібник «Вірусні інфекції людини та тварин: епідеміологія, патогенез, особливості противірусного імунітету, терапія та профілактика». К., 2013 (у співавт.)

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи