ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Міщенко Лідія Трохимівна

24.02.1951

Місце народження: с. Устивиця Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

У 1973 закінчила УСГА. У 1975 вступила до асп-ри ф-ту агрохімії та ґрунтознавства. В Київ. ун-ті працює з 1986 на посаді старш. наук. співроб., а з 2006 – пров. наук. співроб. НДЛ «Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань». У 1979 – кандидат дис. «Влияние постоянного магнитного поля на физиологические процессы и продуктивность сельскохозяйственных растений» в МДУ. У 2004 –докт. дис. «Смугаста мозаїка пшениці (Wheаt streak mosaic virus) в природних умовах і в трансформованому середовищі». У 2012 р. отримала наукове звання професор Осн. напрями наук. роботи: вірусні хвороби пшениці; космічна фітовірусологія; підвищення адаптаційного потенціалу рослин пшениці до фітовірусів та інших несприятливих чинників довкілля; фізіологія хворої рослини. Розробка біотехнологічних прийомів отримання безвірусного посадкового матеріалу картоплі на основ. клонального мікророзмноження; вірусні хвороби лікарських рослин. Чл. спец. вчен. рад Київ.ун-ту по захисту дис. із спец. «Вірусологія» і «Фізіологія рослин». Заст. голови Ради ветеранів ф-ту. Має понад 250 публікацій у профільних журналах та 4 патенти. Осн. праці: Виявлення вірусу смугастої мозаїки пшениці в деяких областях України // Мікроб. ж., 1996. (у співавт.); Aspects of adaptive answering formation in virus-host plant pathosystem for different wheat cultivars under simulating microgravity condition //J. Grav. Physiol, 2007; Clinostating effects on biochemical characteristics and productivity of healthy and virus-infected wheat plants of dwarf Apogee variety //Adv. Space Res., 2000 (co-authorship); Вірус смугастої мозаїки пшениці в Україні // Доп. НАН України, 2004 (у співавт.);; Вірусні хвороби озимої пшениці. Монографія. К., 2009; Іmpact of a real microgravity on the productivity of tomato plants and resistance to viruses // Journal of Gravitational Physiology –2012 (co-authorship).

Автор: Л.Т.Міщенко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи