ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Баженова Олена Володимирівна

28.11.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

В 2002 закінчила екон. ф-т, у 2005 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2005 – асист. каф. економічної кібернетики екон. ф-ту, З 2007 – в.о. відп. за міжн. співроб-во на екон. ф-ті Київ. ун-ту. Канд. дис. «Економіко-математичне моделювання економічної безпеки України» (2005).Сфера наук. інтересів: екон.-мат. моделювання макроекон. процесів, економетричне моделювання та прогнозування. Автор 20 наук. праць, серед них 1 монографія, 2 статті англ. мовою. Осн. праці: Моделювання екон. безпеки: держави, регіону, підприємства: Монографія. Харків, 2006 (у співавт.); Моделювання макроекон. процесів: Навчально-методичний комплекс для студентів екон. спеціальностей. Київ, 2007; Моделювання індексу стабільних цін: досягнення стабільності ділової активності: Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки і практики: Монографія. Х., 2007 (у співавт.). 

Автор: О.І.Ляшенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи