ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Черняк Олександр Іванович

16.09.1958

Місце народження: смт Комиш-Зоря Куйбишев. р-ну Запоріз. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1980 закінчив ф-т кібернетики, 1983 – асп-ру ф-ту кібернетики Київ.ун-ту. 1983-95 – наук. співроб., асист., доц. каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики, з 1995 – доц., з 1996 – зав. каф. економічної кібернетики екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1991 – звання доц., 2005 –звання проф. Стажувався в Амстердам. ун-ті (Нідерланди, 1994), Католічному ун-ті м. Лювена (Бельгія, 1994), Мюнхен. ун-ті ім. Людвига Максиміліана (Німеччина, 1996), Гельсін. ун-ті (Фінляндія, 1998), ун-ті м. Умео (Швеція, 1999), Сандерленд. ун-ті (Велика Британія, 2001), Македон. та Арістотел. ун-тах м.Салоніки (Греція, 2002, 2004). Канд. дис. «Предельные теоремы для условно независимых схем суммирования» (1985); докт. дис. «Методи оптимізації проведення соціально-екон. вибіркових досліджень» (2005). Фахівець у галузі екон. кібернетики, теорії ймовірностей та мат. статистики, економетрики, техніки вибіркових досліджень, актуарної математики. Розробив теорію оптимального розміщення при проведенні вибіркових соц.-екон. обстежень. Вперше запропонував пуассонівське згладжування при врахуванні ретроспективних даних для визначення оптимального портфеля цінних паперів, розробив нові методи управління портфелем цінних паперів, методику визначення рівня зовнішньоекон. безпеки України, методологію прогнозування кризового стану підприємств та формування узагальнених оцінок галузевого стану. Нагороди: Соросівський доц. (1996), лауреат Премії ЦК ЛКСМУ та УкрНТТ в галузі науки і техніки (1986), Премії ім. Тараса Шевченка КНУ ім. Тараса Шевченка (2003), Подяка Київ. міського голови (2003), Почесна Грамота МОН України (2004), Грамота КНУ ім. Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2008). Засл. працівник освіти України (2009). Обраний першим від України чл. міжн. асоціації статистиків, спеціалістів з вибіркових обстежень IASS (International Association of Survey Statisticians). Локальний координатор в Україні Європейської асоціації ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics), акад. Укр. академії екон. кібернетики, чл. Вчен. ради Київ. ун-ту, заст. гол. 2-х спец. вчен. рад Київ. ун-ту, чл. редколегії 4-х наук. фахових журналів, чл. наук.-метод. комісії з економіки та управління класичних ун-тів МОН України. Автор 183 наук. праць, серед них 6 монографій, 22 підручників та навчальних посібників. Осн. праці: Техніка вибіркових досліджень: Монографія. К., 2001; Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник. Х., 2005 (у співавт.); Системи обробки екон. інформації: Підруч. К., 2006 (у співавт.); Моделювання екон. безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія. Х., 2006. (у співавт.); Дослідження операцій в економіці: Підручник. К., 2007 (у співавт.). Л-ра: Хто є хто в українських суспільних науках. К., 1998; Ділові, політичні, інтелектуально-творчі особистості Голосіївського району Києва. Календар-довідник. К., 2003; 40 лет экономической кибернетике в Украине (люди, факты, комментарии): Научный альманах / Под общ. ред. Ю.Г.Лысенко. Д., 2005; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху, II том. К., 2006; Причиненко К. Проф. Олександр Черняк // Рідний край, 20.05.2006. 

Автор: І.І.Коваленко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи