ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Харламова Ганна Олексіївна

13.10.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

В 2004 закінчила екон. ф-т, 2007 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2006 – асист. кафедри екон. кібернетики економічного ф-ту ун-ту. В 2008 – канд. дис. «Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації». Сфера наук. інтересів: інвестиції та інвест. діяльність, людський потенціал та міграційні процеси, макроекономічний аналіз економіки, екол.-екон. моделі. Лауреат премії НАН України в конкурсі для молодих учених за кращі наукові роботи за роботу «Аналіз інвестиційного клімату України: рейтингова оцінка» (2003).Автор 66 публікацій, з них понад 30 наук. статей (з них 3 – англ. мовою), 1 монографія у співавт. Осн. праці: Взаємовплив оборонних витрат та економічного розвитку України // Стратегічна панорама, 2004. №3 (у співавт.); Вплив інвестицій на економічне зростання // Фінанси України, 2005. №3; Економіко-філософський контекст прямого іноземного інвестування: загальне, особливе, одиничне // Практична філософія, №3. 2006. №21; Дослідження та моделювання впливу прямого іноземного інвестування на зниження рівня бідності приймаючої країни // Актуальні проблеми економіки, №4. 2007; Моделювання впливу регіонального фактору на надходження прямих іноземних інвестицій в Україні // Економіст, №5. 2007. 

Автор: О.І.Ляшенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи