ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кравець Тетяна Вікторівна

20.04.1958

Місце народження: м. Євпаторія, АР Крим.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

1980 закінчила мех.-мат. ф-т,1984 – асп-ру мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. 1984–97 – наук. співроб. СКБ «Спектр» при мех.-мат. ф-ті ун-ту, 1997–2004 – асист., старш. викл., доц. каф. вищої мат. Київ. ун-ту економіки та технологій транспорту, з 2004 – доц. каф. економічної кібернетики ун-ту. Канд. дис. «Слабая сходимость процессов с полумарковским переключателем в схеме асимптотического фазового укрупнения» (1985). Фахівець у галузі дослідження сумішей спостережень із змінними концентраціями, моделювання штучних нейронних мереж та їх застосування до розв’язування прикладних задач, застосування методів мат. статистики до аналізу психофізіологічних даних, побудови моделей функціонування транспортних систем, екон.-мат. моделювання оподаткування, моделювання економіки та теорії прийняття рішень, аналізу та прогнозування соц.-екон. діяльності. Автор 50 наук. праць, серед них 7 підруч. та навч. посіб. Осн. праці: Методи і моделі дослідження операцій. Посіб. К., 2006 (у співавт.); Вища математика для економістів. К., 2008 (у співавт.); Модель оподаткування заробітної плати з урахуванням вкладеного капіталу // Міжн. наук. журн. «Екон. кібернетика». 2006 (у співавт.); Модель оподаткування з урахуванням відтворення вир-ва // Вісник Київського ун-ту. Серія Економіка. 2007 (у співавт.).

Автор: О.І.Ляшенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи