ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ляшенко Олена Ігорівна

15.11.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1990 закінчила ф-т кібернетики, 1993 – асп. ф-ту кібернетики; 2005 – докт-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. Стажувалася в Гельсінському ун-ті (Фінляндія, 1999), ун-ті м. Умео (Швеція, 2001), Сандерлендському ун-ті (Велика Британія, 2001). Канд. дис. «Исследование стохастических моделей роста» (1993), докт. дис. «Економіко-математичне моделювання динаміки та розвитку відкритої економіки» (2006). 1994-2002 – асист., доц. каф. екон. кібернетики екон. ф-ту ун-ту, 2005-08 – доц. каф. екон. кібернетики екон. ф-ту, з 2008 – проф. каф. екон. кібернетики. 2001 – присвоєно звання доц. Фахівець у галузі екон. кібернетики, екон.-мат. моделювання макроекономіки, екон. динаміки, моделювання екон. зростання, стохастичних моделей зростання, оптимального керування, екол.-екон. моделювання. Розробила концепцію побудови екон.-мат. моделей динаміки та розвитку нестійкої відкритої економіки. Вперше встановила оптимальні можливості використання виробничих потужностей відкритої багатогалузевої економіки, зорієнтованої на оптимізацію структури імпорту та експорту при заданих зовнішньоторговельних цінах; запропонувала модель втрати стійкості ринкових механізмів, що описує кризу перевиробництва та кризу недоспоживання, методику проведення сценарного систем. прогнозу, що ґрунтується на параметричних розрахунках Автор понад 70 наук. праць, серед них 1 монографії,4 підруч. та навч. посіб. Осн. праці: Математика для экономистов. Донецк, 1998 (у співавт.); Математичне моделювання динаміки відкритої економіки. Монографія. Рівне, 2005; Вища математика для економістів. К., 2008 (у співавт.). 

Автор: І.І.Коваленко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи