ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ставицький Андрій Володимирович

03.07.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

1999 закінчив екон. ф-т, 2001– асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 2001-05 – асист., з 2005 – доц. каф. економічної кібернетики екон. ф-ту. У 2007 – отримав звання доц. Стажувався у Мюнхен. ун-ті ім. Людвига Максиміліана (Німеччина, 1997-98), ун-ті м. Умео (Швеція, 1999, 2000, 2001), Арістотельському ун-тах м.Салоніки (Греція, 2002). У 2001 – канд. дис. «Аналіз та прогнозування основних статей платіжного балансу України». Фахівець у галузі екон. кібернетики, теорії ймовірностей та мат. статистики, економетрики, аналізу часових рядів, екон. аналізу та прогнозування. Нагороджений грамотою Президії НАН України (2001); стипендіат КМ України (2006-08). Автор понад 70 наук. праць, серед них 3 монографії, 10 підруч. та навч. посіб. Осн. праці: Фінансово-економічне прогнозування і планування: Монографія. К., 2007 (у співавт.); Системи обробки екон. інформації: Підруч. К., 2006 (у співавт.); Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник. Х., 2005 (у співавт.). 

Автор: О.І.Черняк

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи