ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Діброва Олексій Тимофійович

12.11.1904 - 21.01.1973

Місце народження: с. Тупичів, тепер Городнянського району Чернігівської області .
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1928 Київ. кооперативний ін-т, 1932 асп-ру Харків. НДІ географії і картографії зі спец. «екон. географія». Канд. дис. «Економіко-географічна характеристика Бесарабії (МАРСР)» (1936), докт. дис. з питань економ. географії України (1959). 1930-33 викладав у Харків. фінанс. ін-ті та Харків. ін-ті торгівлі. 1933-34 працював доц. ун-ту, Пед. ін-ту, Військ.-політ. академії у Ленінграді. 1934-41 викл. Київ. кооперативного ін-ту. У Київ. ун-ті: з 1934 доц. екон. географії каф., зав. відділом екон. географії НДІ географії (до 1937). За сумісн. завідував каф. екон. географії КДПІ імені М. Горького. 1944-47 працював у Київ. ун-ті на посаді дир. НДІ географії. Завідував відділом методики географії НДІ педагогіки Мін-ва освіти України. У 1944-56 обіймав посаду зав. каф. екон. географії КДПІ імені М. Горького. 1959-73 зав. каф. економічної та соціальної географії Київ. ун-ту. Викладав курс «Географія україни».Читав лекції з екон. географії на економічному ф-ті та ф-тах міжн. відносин та журналістики Київ. ун-ту. Фахівець у галузі дослідження географії гос-ва України та її регіонів, екон. районування території України, методики викладання географії.

 Підготував 10 канд. наук.

 Осн. праці: Географія Української РСР: Підруч. для студентів географічних факультетів університетів і педінститутів України. К., 1954, 1958, 1982; Географія Української РСР: Підруч. для сш. (11 вид.); Соціалістичний Донбас. К., 1952; Українська РСР. К., 1954, Закарпатська область. К., 1952, 1967. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / За ред. Я.Б. Олійника. К., 2007; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. 

Автор: М.Д. Пістун

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >