ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дорошенко Віктор Іванович

12.02.1952

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1974 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація споживчого комплексу в регіональних і локальних системах розселення» (1994). 1974-77 вчитель географії cш. 1977-94 працював: асист., ст. викл. каф. екон. географії (з 1992 зовнішньоеконом. діяльності) Київ. держ. торг.-екон. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1995 доц. каф. економічної та соціальної географії. Викладає курси: «Вступ до фаху», «Географія сфери торгівлі та обслуговування «, «Географія транспорту», «Маркетингова географія». Фахівець в галузі географії торгівлі, транспорту та маркетингової географії. Дослідив територ. організацію торговельного обслуговування населення адмін. області. Провів дослідження розміщення вир-ва споживчих товарів в Україні, світ. ринків (мінерально-сировинних та паливно-енергетичних) товарів та послуг. Вивчає транспортну систему України.

Автор 97 наук. праць.

Осн. праці: Територіальна організація внутрішньої торгівлі України. К., 1992 (у співавт.); Розміщення виробництва товарів народного споживання в Україні. К., 1992 (у співавт.); Світовий ринок товарів і послуг. К., 1994 (у співавт.); Географія внутрішньої торгівлі. К., 2005; Маркетингова географія: тексти лекцій. К., 2008; Географія транспорту. К., 2010 (у співавт.). Л-ра: Професорсько-викладацький склад кафедри економічної і соціальної географії. // Економічна та соціальна географія, 1999. Вип. 48; Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університет імені Тараса Шевченка / За ред. Я.Б. Олійника. К., 2007; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. 

Автор: Н.І. Мезенцева

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи