ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дронова Олена Леонідівна

23.08.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.

Закінчила 1993 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Геосистемний аналіз факторів ризиків техногенних надзвичайних ситуацій в Україні» (2011). З 2009 р. працює за сум. наук. співр. Від-лу природокористування та збалансованого розвитку Інст. географії НАНУ. З 2009 по 2011 р. працювала наук. співр. Сектору природокористування та охорони природи НОВ Президії НАНУ; з 1994 по 2008 р. - координатором проектів в міжнародній програмі тех. допомоги Укр., РБ , РФ з питань екологічного оздоровлення басейну ріки Дніпро. З 2011 р. викл. каф. економічної та соціальної географії геогр. ф-ту Київ. ун-ту. Викладає курси: «Географія міст», «Геоурбаністика», «Управління соціально-економічним та просторовим розвитком міст», «Регіональна економічна та соціальна географія», «Методи і методика суспільно-географічних досліджень».

Наук. інтереси: проблеми природокористування та охорони природи, сталого розвитку та екологічної безпеки, географії надзвичайних ситуацій, геоурбаністики. Розробила методику аналізу факторів ризиків надзвичайних ситуацій, що знайшла відображення при створенні атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні; розробила методику викладання геоурбаністики у вищій школі; брала участь у створенні Стратегічної програми дій екологічного оздоровлення басейну Дніпра та механізмів її реалізації (Білорусь, Росія, Україна).

Автор понад 30 наук. праць.

Осн. праці: Фактори ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні. К. 2011; Створення біосферних резерватів як один з пріоритетних кроків на шляху досягнення сталого розвитку. К. 2011 (у співавт.); Концепція створення Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. К., 2010 (у співавт.); Стратегия сохранения биологического и ландшафтного разнообразия бассейна Днепра. К. 2004 (у співавт.). 

Автор: Я.Б. Олійник

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи