ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Глибовець Вікторія Леонідівна

05.12.1985

Місце народження: с. Моровськ Козелецького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.

Закінчила 2008 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району)» (2011). З 2011 працює в Київ. ун-ті асист. каф. економічної та соціальної географії. Викладає курси: «Наук. семінар з екон. та соц. географії», «Основи міського планування», «Територіальне планування», «Основи районного планування». Фахівець у галузі геоурбаністики та географії міжнародного туризму. Автор понад 20 наук. праць. Осн. праці: Підходи до вивчення міст як центрів туризму. К., 2009; Місце Києва серед столиць Європи: оцінка та рейтинг за рівнем розвитку інфраструктури. К., 2010; Історико-культурний потенціал столиць Європи. К., 2011; Оцінка туристичних ресурсів перспективних для розвитку туризму міст Столичного суспільно-географічного району. К., 2011; Етико-демографічні аспекти соціальної відповідальності бізнесу перед споживачами . Х., 2012 (у співавт.). 

Автор: Я.Б. Олійник

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи